Svein Ludvigsen

Tidligere statsråd og fylkesmann

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Tross tidenes satsing og en større andel av de totale veibevilgninger og annen infrastruktur er klagekoret fra nord flerstemt og høylytt.

13
148

I folkeskolens norgeshistorie på 1950-tallet ble vi lært at Norge ble befolket fra sør etter hvert som isen trakk seg tilbake. Nå er alternative fakta blitt populært og nyere arkeologiske utgravninger forteller oss en annen historie.

15
73

For oss eldre er ordet verdighet sterkt knytte til den omsorg og pleie vi kan forvente å få på et sykehjem, skriver pensjonist Svein Ludvigsen.

2
391

Bærebjelken i landbruket i Troms er melka som står for den største verdiskapingen.

0
684

For oss godt voksne Tromsværinger er Finland barndommens og ungdommens utland.

2
1,250

Samtidig som den medisinske og teknologiske utviklingen, noen kaller det fremskritt mens andre betegner det som en trussel, utfordrer oss etisk og moralsk på sentrale problemstillinger knyttet til

0
42

Hva er det som har skjedd med gode gamle Arbeiderpartiet? Partiet vingler som tørre høystrå i brisen. Mellom for- og ettermiddagen har de skiftet mening, om de i det hele tatt har en mening.

0
60

Det var en gang en stor stein, knapt nok gresskledt, som lå ensom og forlatt på kanten av det store havet. Slik kan eventyret om Husøy i Senja godt begynne.

0
0

I debatten om kommunesammenslåing er mange er opptatt av lokaldemokratiet. Det synes jeg er fint, for det er viktig at folk lokalt har innflytelse. Det betyr at folk må bry seg.

2
22

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen sier at de vil bidra til at Nord-Norge blir en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

2
396

Jeg har sett sønderknuste og utbombede bydeler og boligblokker. De var engang hjem for fredelig familieliv. Et vitnesbyrd om ondskapen satt i system. 

1
1

Sider