Terje Walnum

Styret for Tindtunnelen

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

E8s reguleringsplan er ferdig og høringsrunden ble avsluttet 31. august etter forlengelse.

0
28

Nordlys tirsdag har to flotte innlegg om jernbaner i nord av Einar Sørensen og Gunnar Grytås.

0
75

Dette er det mest skadelige og minst produktive for Tromsø av alle velmente miljøpåfunn hittil.

1
20

De 2 fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing.

4
35

Nei, planene holder ikke. Kommunestyret vil innse hullene og innbakte overskridelser i Vegvesenets ”plan”-ønsketenkning.

0
1

I NTP (Nasjonal Transportplan) er det foreslått å oppdatere tidligere utredning om Nord-Norgebanen, uten noen tidsrammer. Dette er for smått.

3
71

Tromsø kommune har lagt ut regplanforslag for østre E8 i Ramfjord til 8 ukers høringsrunde.

0
0

Svar til Jens Revold i Nordlys onsdag 22. mars. Områdene Ramfjord og Breivikeidet har alltid vært et trafikalt knutepunkt for Tromsø og Nord-Troms.

0
316

Flere partier i kommunestyret har avtalt et bompengeforslag til forhandlinger med Vegvesenet om en bymiljøavtale (Bma).

1
207

Tromsøs politikere skal forhandle med staten om bymiljøavtale som kan gi noen tilskudd til kollektivordninger og sykkel/gangveier.

1
7

Grunnlaget for jernbanens driftsøkonomi og konkurransefortrinn er avstander, lange distanser og enda lengre avstander. Kortdistanse kjøring gir store økonomiske tap.

19
945

I NTP (Nasjonal Transportplan) er ny Kvaløyforbindelse ikke med i første 4-årsperiode 2018-2021.

2
76

Sider