Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Langt færre sau og tamrein er påvist tatt av rovvilt i årets beitesesong sammenliknet med i fjor. Det er svært gledelig.

1
11