Tone Angell Jensen

Kommentator
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi er inne i en stim av situasjonsbetinget synsing om olje og gassnæringa. Noen vil ha oss til å tro at næringa ligger på dødsleiet allerede nå, og at vi bare skal la de enorme ressursene forbli på havets bunn. Det ingen snakker om, er hvordan den norske velferdsmodellen vil se ut om miljøaktivistene får det som de vil.

19
3,019

Politikerne omfavner og hyller kollektivtransporten - samtidig som de øker billettprisen. I Tromsø er det dobbelt så dyrt å kjøre kollektivt som i København. Prisnivået frister oss ikke til å la bilen stå i en by som tidvis er alvorlig plaget av farlig støv fra biltrafikken.

0
16

Personlig har jeg aldri hørt om en idrettsutøver som doper seg ved å smøre inn leppene. Har du?

119
26,979

I løpet av tre år skal Tromsø kommune ha et resultat på 205 millioner kroner på driften. Man er temmelig naiv hvis man ikke skjønner at dette betyr at det ryker stillinger.

0
19

Sett med nordnorske øyne er det ikke mange Pokemoner å finne i regjeringen Solbergs statsbudsjett.

0
93

Diskusjonene om Nord-Norge som én region, handler ikke nødvendigvis om fornuft. Her er det et hav av følelser ute og går. Svært mange av dem er basert på dårlige erfaringer. Og så går det en rød tråd gjennom debatten: frykten for Tromsø. Er den reell?

5
124

Svak økonomi, betydelig gjeldsnivå, og en befolkningsutvikling som bare går nedover: mange kommuner i Troms har bare ett alternativ, og det er sammenslåing med naboen.

3
38

- Tromsø kommunes økonomi er fremdeles kritisk. Det sa ordfører Kristin Røymo så sent som i vinter. Likevel har regimet hennes bevilget saftige godtgjørelser til kommunens politikere. Det står i grell kontrast til de innsparingsrundene som kommunale etater nå må gjennomføre. Er makthaverne i rådhuset helt uten magemål - på egne vegne?

2
375

Det er alltid interessant når kommentarene man skriver vekker reaksjoner.

2
34

Mange kvier seg for å kritisere innvandringspolitikken, av frykt for å bli stemplet som umoralske, onde eller å bli satt i bås med høyreekstreme. Særlig gjelder dette folk på venstresiden. Ytringsfriheten har sine usynlige grenser.

17
916

Det var sårt å se første episode av “Ut av skapet”, og høre unge mennesker fortelle om redselen for å stå fram, redselen for reaksjonene og framfor alt, frykten for å bli avvist. Vi burde, som samfunn, ha kommet lenger.

0
46

Målinger gjort for et par år tilbake, viste at 40 prosent av elevene på 10. klassetrinn her i landet fikk karakteren 1 eller 2 på matematikkeksamen. Det viser med all tydelighet at det må jobbes bedre - og mer - i skolene. Vi kan ikke leve i et slags bakvendtland, der vi ikke utnytter et historisk, økonomisk høydepunkt til å bli en toppnasjon også når det gjelder skoleverket.

15
1,145

Sider