Tone Angell Jensen

Kommentator
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi får aldri god integrering uten at mødrene er med på laget. Det har arrangørene av kurset “Mødre på tvers” tatt konsekvensene av.

0
202

Mobbing blant barn har i årevis vært et alvorlig samfunnsproblem. Tar vi det virkelig på alvor? Hvordan ville vi reagert om voksne mennesker hadde blitt utsatt for det samme som mange småjenter og gutter må tåle i skolegården og på skoleveien?

6
556

Vi er inne i en stim av situasjonsbetinget synsing om olje og gassnæringa. Noen vil ha oss til å tro at næringa ligger på dødsleiet allerede nå, og at vi bare skal la de enorme ressursene forbli på havets bunn. Det ingen snakker om, er hvordan den norske velferdsmodellen vil se ut om miljøaktivistene får det som de vil.

19
3,019

Politikerne omfavner og hyller kollektivtransporten - samtidig som de øker billettprisen. I Tromsø er det dobbelt så dyrt å kjøre kollektivt som i København. Prisnivået frister oss ikke til å la bilen stå i en by som tidvis er alvorlig plaget av farlig støv fra biltrafikken.

0
16

Personlig har jeg aldri hørt om en idrettsutøver som doper seg ved å smøre inn leppene. Har du?

119
26,979

I løpet av tre år skal Tromsø kommune ha et resultat på 205 millioner kroner på driften. Man er temmelig naiv hvis man ikke skjønner at dette betyr at det ryker stillinger.

0
19

Sett med nordnorske øyne er det ikke mange Pokemoner å finne i regjeringen Solbergs statsbudsjett.

0
93

Diskusjonene om Nord-Norge som én region, handler ikke nødvendigvis om fornuft. Her er det et hav av følelser ute og går. Svært mange av dem er basert på dårlige erfaringer. Og så går det en rød tråd gjennom debatten: frykten for Tromsø. Er den reell?

5
124

Svak økonomi, betydelig gjeldsnivå, og en befolkningsutvikling som bare går nedover: mange kommuner i Troms har bare ett alternativ, og det er sammenslåing med naboen.

3
38

- Tromsø kommunes økonomi er fremdeles kritisk. Det sa ordfører Kristin Røymo så sent som i vinter. Likevel har regimet hennes bevilget saftige godtgjørelser til kommunens politikere. Det står i grell kontrast til de innsparingsrundene som kommunale etater nå må gjennomføre. Er makthaverne i rådhuset helt uten magemål - på egne vegne?

2
375

Det er alltid interessant når kommentarene man skriver vekker reaksjoner.

2
34

Mange kvier seg for å kritisere innvandringspolitikken, av frykt for å bli stemplet som umoralske, onde eller å bli satt i bås med høyreekstreme. Særlig gjelder dette folk på venstresiden. Ytringsfriheten har sine usynlige grenser.

17
916

Sider