Tone Angell Jensen

Kommentator
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Hvor skal bomstasjonene rundt Tromsø komme? Og hva vil kostnadene for den enkelte bilist bli? Åpenhet i prosessen om bompengeringen er en selvfølge, vi har krav på å få vite hva vi kan vente oss.

2
19

De store barnekullene etter krigen er nå på full fart inn i både alderdom og eldreomsorg. Og de vil neppe være fornøyd med arbeidsstue og “syng med oss-time”. Men arranger gjerne en rockekonsert i eldrelandsbyen.

0
23

Parallellsamfunn er noe vi ikke ønsker i Norge. Og det spiller ingen rolle om lederen kalles predikant eller imam.

10
1,725

Kjøring til barnehage, SFO og jobb på morran. Kjøring av unger til trening og fritidsaktiviteter om ettermiddagen. Det kan bli mange runder i bomringen, og belastende for husholdsøkonomien.

2
125

Mosaikkhanen til Marit Bockelie ville ikke kommunen ha. Mens bygget på bildet, ei monsterblokk i fjæresteinene, er helt OK.

7
256

Vår største suverenitetsavståelse på 24 år. Og den har gått stille for seg.

12
2,925

Det som skjer i Trøndelag viser at Narvik som administrasjonssted for en region i nord, slett ikke er noen utopisk ide.

1
67

Bilder av utmagrede jødiske fanger i Auschwitz, klare til å sendes i gasskamrene, blandes helt skamløst inn i den norske innvandringsdebatten. Og dette sitter det noen facebook-brukere og “liker”, skriver Tone Jensen.

92
10,974

Nok en gang viser NRK at man der i gården tror at andre verdenskrig i Norge foregikk sør i landet, skriver Tone Jensen.

56
7,151

De gir blaffen i passasjerene. Nå må de komme til sans og samling, skriver Tone Jensen.

0
1,169
Illustasjonsbilde. Foto: Ragnar Bøifot

Oppdragsgiverne må betale, skriver Tone Jensen, sjefredatør i Fremover.

3
25

Sider