Tone Angell Jensen

Kommentator
Nordlys

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Lederen i Harstad SV, Vegar Hoel, oppfordret utlendinger til å stille med sine egne hjemlands flagg i 17. mai toget. For det mottok han drapstrusler.

0
215

Hvorfor søker grunneiere i Tromsø om å få regulere eiendommer til boliger, når svært mange ikke blir bebygd?

1
19

Mange kommuner her i landet har ligget i krangel med selveste pengebingen til Den norske kirke.  Nå er det Tromsø sin tur.

2
48

Mange i Fremskrittspartiet er bekymret for Senterpartiet som eter seg inn på et av deres viktigste, politiske revir: størst mulig frihet for enkeltindividet. I dette territoriet blir tvangssammenslåing av kommuner og fylker en kinkig sak.Spesielt i de tilfellene der Kari og Ola har brukt sin stemmeseddel i en folkeavstemning, og sagt nei!

0
24

Romfolkets unger i slummen får ingen bedre framtid av at en mor eller bestemor får noen kroner i tiggerkoppen, skriver kommentator Tone Angell Jensen.

3
296

I tilbudet til syke og hjelpetrengende bør det være kvaliteten som avgjør. Det skal være brukerne som settes i høysetet, ikke politisk overbevisning. Den dagen Ap, SV og Rødt kan vise til like gode resultater i pleie og omsorgstjenesten fra kommunalt hold, som det de private kan per i dag, kan de skyve sistnevnte ut av tjenesten. Ikke før.

5
986

De produserer laks i nordnorske fjorder for beløp som tilsvarer det dobbelte og mer enn det dobbelte av magre budsjetter i vertskommunene langs kysten.

14
693

Det er trekk ved debatten som tyder på at skuterløyper ikke løser det egentlige problemet, nemlig at de som er skuterfrelst, selv vil bestemme hvor de skal kjøre, og det er gjerne utenfor løypene.

10
752

Hvis menn hadde begynt å vandre maskert rundt i det offentlige rom, ville det da blitt en svær debatt om de skulle få lov til det? Svaret er selvfølgelig nei. Med kvinner er det annerledes. For når ytterliggående islam knakker på døra og vil presse det norske samfunnet til å godta noe som er kvinnediskriminering i sin mest ekstreme form, blir det forlangt at vi skal diskutere saken med bakgrunn i demokratiske rettigheter.

47
5,489

Når en flyreise tur-retur Kirkenes - Mosjøen koster fra 11.354.- til 14.533.- kroner, må det være lov å spørre: hva galt har vi gjort vi som bor her nord? Man kan faktisk reise jorda rundt for den prisen.

7
3,630

Det er fint med vyer og visjoner, men når de resulterer i planer som ingen opprinnelig ville ha, som ingen vet konsekvensene av, som svekker en god miljøsak og som heller ikke har den forventede klimaeffekt, er det ingen skam å snu. Still klokka tilbake til start, statsråd Helgesen, og gjør folk i distriktene en tjeneste.

0
70

Fiskeriminister Per Sandberg vil skrote hele ordningen med leveringsplikt for trålerne. De aller fleste er enige om at dagens ordning ikke fungerer. Men det kan umulig være et argument for å gi 20 prosent av dagens trålerkvoter til kystfiskerne, mens de resterende 80 prosent går til de to-tre største rederiene nærmest til odel og eie.

3
1,165

Sider