Tone Salomonsen

Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Venstre bør gå inn i regjeringsforhandlingene med krav om å bevare Andøya flystasjon. Venstre bør kombinere politisk nært med visjonært.

3
54

Det er en rekke faktafeil i saken rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon, og informasjonen fra Regjeringen kan karakteriseres som villedende.

3
639

”Vi er opptatt av å føre en ansvarlig politikk”. Vi har hørt det gjentatte ganger i løpet av valgkampen. Både Høyre og Arbeiderpartiet er opptatt av ansvarlighet, og de bruker begrepet aktivt. Men hvor ansvarlige er de?

0
4

Det politisk ubetydelige vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er ikke lenger ubetydelig, hverken politisk eller kostnadsmessig.

0
4

Så langt i forsvarsdebatten er det ingen som har bestridt Andøya flystasjons operative fortreffelighet. Man har ikke forsøkt engang.

0
94

Tone Salomonsen har fått svar fra statssekretær Øystein Bø på sine innspill om Andøya flystasjon: “… man opplever at statssekretæren glefser, og man må sjekke signaturen for å se om svaret er i privat eller offentlig regi”, skriver hun.

5
544

Dokumentasjonen for sammenligninga av Andøya og Evenes holder ikke vann, hevder Tone Salomonsen.

12
4,860

Det kan se ut som om nordnorske forsvarsinstallasjoner kun er av russisk interesse, skriver Tone Salomonsen.

2
616

Hva opprettholder mytene om Nord-Norge? Definisjonsmakta i NRK, nostalgi, eller oss selv slik Egon Holstad påpeker?

2
78