Tor Eriksen

Lokalpolitiker for Arbeiderpartiet
Målselv