Tor Ingebrigtsen

Administrerende direktør
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tor Ingebrigtsen er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Annonse