Torbjørn Lothe

Adm dir.
NHO Luftfart

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

CO2-fondet er et virkemiddel som virker, både for å redusere klimagassutslippene og for å modernisere norsk næringsliv, skriver sjefen i NHO Luftfart.

0
18