Torbjørn Trondsen

Styremedlem
Kystens tankesmie AS

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi kan forsikre fiskebåtreder og høyrepolitiker Rolf-Bjørnar Tøllefsen at vi Kystens Tankesmie ikke driver med oppspinn slik som han hevder i Nordnorskdebatt 6. september. Våre faglige vurderinger er basert på tilgjengelige harde fakta.

1
16

Rolf-Bjørnar Tøllefsen, Husøy i Senja, kritiserer SVs Torgeir Fylkesnes som spør om han er villig til å gi fra seg kvotene den dagen han går ut av yrket 

1
144

De politiske partiene som skal innvelges på Stortinget blir også gitt ansvaret for forvaltningen av Norges fiskeressurser som i henhold til Havressursloven paragraf 2 «tilligger det norske folk i fellesskap». Det er derfor avgjørende viktig at partiene klargjør konkret for velgerne før valgdagen hvordan de vil prioritere utnyttelsen av disse knappe ressursene. Kystens Tankesmie mener følgende elleve tema og spørsmål er de viktigste:

1
90

Regjeringens støttespillere og regjeringen ble ikke enig og regjeringen har trukket sin Stortingsmelding om torsketrålernes leveringsplikt. Hva skjer nå?

0
214

Fiskeriminsiteren skaper usikkerhet om folkets rett til fisken

5
157

Bør det ikke være et krav at en fiskeriminister som er satt til å forvalte fellesskapets ressurser, uttaler seg sannferdig om de faktiske forhold?

10
2,166

Åpent brev fra til Jonas Gahr Støre om fordeling av fiskekvoter, fra tre Ap-medlemmer i Nord-Norge.

15
1,577

En god forvaltning av de store verdiene som fiske- og oppdrett representerer for kysten, forutsetter en forvaltning med nærhet og innsikt i næringsutøvelsen og driftsforutsetningen

5
381

Nord Norges svøpe er at kontrollen med ressursene tilhørende fellesskapet i økende grad privatiseres av kapitalkrefter utenfor landsdelen.

0
124

I Tromsø har vi alle forutsetninger for å ta en ledende rolle i utviklingen av en SIFT-basert fiskeoppdrett, skriver Torbjørn Trondsen og Øyvind Jørgensen.

0
57

SV har foreslått at lovparagrafen «Fiskeressursene tilligger det norske folk i fellesskap» flyttes fra Havressursloven til Grunnloven.

0
376

Professor Torbjørn Trondsen forklarer hvordan et tenkt statlig selskap, Statfisk, kan overta og refordele kvoterettigheter i fiskerinæringa.

3
232

Sider