Toril Hofshagen

Direktør
Norsk Vann

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Offentlige tjenester som skole og helse er gjengangere i politiske debatter. Men et tema som sjelden når opp i partilederdebattene, er de viktige vann- og avløpstjenestene.

0
17