Toril Bakken Kåven

Næringsutøver, gründer og presidentkandidat
Nordkalottfolket på Sametinget

Toril B. Kåven er bosatt i Alta, eier og driver Nordlysmat Drift AS (utmarksnæring og gårdskafe) i Alta, og Kvænangstunet på Alteidet i Kvænangen kommune.

I tillegg er Kåven sametingspolitiker og presidentkandidat for Nordkalottfolket. Nordkalottfolket har 3 representanter på Sametinget, og er i opposisjon. 

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Sametinget jobber ensidig for vern av reindrifta og har sviktet andre brukere av utmarka fullstendig, skriver Toril Kåven.

6
667

Det har vært et maktskifte på Sametinget.

0
300

Vi skal ikke la det som befinner seg mellom beina, bestemme hvor langt vi er villige til å gå i ondsinnethet og sjikane.

44
2,289