Vegard Nergård

Professor i luftfartsvitenskap
Institutt for sikkerhet og ingeniørvitenskap

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Åge Thorsen retter i et innlegg i Nordlys en rekke spørsmål ved ønsket om å starte et masterprogram i luftfartsvitenskap

2
199

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting i utkanten av Europa. Dette gjør oss mer avhengig av flytransport enn andre land.

2
100