Vibeke Larsen

Sametingspresident
Šiella

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Skolen skal forberede dagens unger på morgendagens samfunn. En ny overordnet del gir grunnlaget for at skolen kan fortsette å være vår viktigste samfunnsbygger, og at den samiske skolen kan bevare sin egenart.

2
43

Gratulerer med verdens urfolksdag. I dag heiser vi flaggene for å uttrykke respekt og solidaritet for verdens 370 millioner urfolk, som bor i over 90 land.

4
86

Jeg antar at mange har fått med seg og sett NRKs storsatsing Reinflytting - minutt for minutt, der vi kunne følge reindriftsutøverne fra Fálá reinbeitedistrikt, som førte

5
110

Jeg har med interesse lest Svein Ludvigsens kronikk om Lappekodisillen, og er glad for at han vil bidra til å sette lys på en pros

5
26

Vi har en omfattende taushetskultur i mange av de samiske samfunnene.

0
0

Offentligheten mangler ikke på forulempede maktpersoner som blir støtt av andre meninger enn sine egne. Sist ut er Norske Samers Riksforbund (NSR).

0
248

Skivebom er det eneste ordet som er dekkende for denne karaketristikken, skriver Vibeke Larsen.

0
20