Vibeke Larsen

Sametingspresident
Šiella

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Gratulerer med verdens urfolksdag. I dag heiser vi flaggene for å uttrykke respekt og solidaritet for verdens 370 millioner urfolk, som bor i over 90 land.

6
88

Jeg antar at mange har fått med seg og sett NRKs storsatsing Reinflytting - minutt for minutt, der vi kunne følge reindriftsutøverne fra Fálá reinbeitedistrikt, som førte

11
105

Jeg har med interesse lest Svein Ludvigsens kronikk om Lappekodisillen, og er glad for at han vil bidra til å sette lys på en pros

16
37

Vi har en omfattende taushetskultur i mange av de samiske samfunnene.

0
0

Offentligheten mangler ikke på forulempede maktpersoner som blir støtt av andre meninger enn sine egne. Sist ut er Norske Samers Riksforbund (NSR).

0
248

Skivebom er det eneste ordet som er dekkende for denne karaketristikken, skriver Vibeke Larsen.

0
20