Vidkunn Haugli

Målselv

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

De noe utskjellingspregede skriverier som har vært å iaktta i en del nordnorske aviser, avspeiler vel de utfordringer som ligger der når det gjelder sammenslåinger.

0
80

Troms fylke har 150-årsjubileum i år.  I 1866 fikk vi egen amtmann.

1
29

Da vatnet klarnet etter stortingsvedtaket om langtidsplanen for Forsvaret, viste det seg at den optimisme som tydeligvis bevisst ble spredd fra sentrale partihold, var ren propagan

4
322

Vidkunn Haugli er litt urolig over anslaget til de nye forskningsprosjektene ved UiT.

0
0

Forsvarets helikoptre kan bli flyttet fra Bardufoss til Rygge. Også 2. bataljon på Skjold er i fare. Venstre-veteran Vidkunn Haugli er rystet.

1
203

Folk er ikke dumme. De ser at dette overhodet ikke er noen demokratireform, men en brolagt veg til sentralisering.

3
247

Å samle Nord-Norge har blitt en tvangstanke hos enkelte, skriver Vidkunn Haugli.

0
48

Sanners argument for kommunesammenslåing er mer enn tvilsom, skriver Vidkunn Haugli.

0
122