Vidkunn Haugli

Målselv

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I disse dager sitter lovnadene løst – kanskje ikke uvanlig når det stunder mot valg.

0
15

«Det er makta som rår». Slik kan vi selvsagt si det når sentralmakta har bestemt at Troms og Finnmark nå skal slås sammen. Så får vi etter hvert se da om dette blir en realitet -.

2
25

De noe utskjellingspregede skriverier som har vært å iaktta i en del nordnorske aviser, avspeiler vel de utfordringer som ligger der når det gjelder sammenslåinger.

0
80

Troms fylke har 150-årsjubileum i år.  I 1866 fikk vi egen amtmann.

1
29

Da vatnet klarnet etter stortingsvedtaket om langtidsplanen for Forsvaret, viste det seg at den optimisme som tydeligvis bevisst ble spredd fra sentrale partihold, var ren propagan

4
322

Vidkunn Haugli er litt urolig over anslaget til de nye forskningsprosjektene ved UiT.

0
0

Forsvarets helikoptre kan bli flyttet fra Bardufoss til Rygge. Også 2. bataljon på Skjold er i fare. Venstre-veteran Vidkunn Haugli er rystet.

1
203

Folk er ikke dumme. De ser at dette overhodet ikke er noen demokratireform, men en brolagt veg til sentralisering.

3
247

Å samle Nord-Norge har blitt en tvangstanke hos enkelte, skriver Vidkunn Haugli.

0
48

Sanners argument for kommunesammenslåing er mer enn tvilsom, skriver Vidkunn Haugli.

0
122