Willy-Tore Mørch

Professor emeritus

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Den 17 juli i år ble 17 år gamle Marie Skuland drept og en 15 år gammel jente er siktet for drapet. 15 åringen hadde et enetiltak i en privat barneverninstitusjon i Kristiansand.

1
136

Vi velger å starte denne artikkelen med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.

1
338

Politikerne hevder at den norske kulturen bygger på den kristne arv. Hva har vi da arvet?

7
619

For et skoleår siden innførte regjeringen nye fraværsgrenser i videregående skole.

1
161

Et historisk tilbakeblikk på synet på barn

0
52

Debatten om Sylvi Listhaugs språkbruk og Fremskrittspartiets kommunikasjonsstrategi har toppet seg etter at Kristoffer Joner oppfordret til å donere 100 kroner til Norsk Organisasj

5
1,203

Barents Press har nylig arrangert kurs for russiske journalister om norsk barnevern i Tromsø. Det kan trengs. Den 28.

0
0

La oss begynne med noen faktaopplysninger. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989 og ble ratifisert av Norge den 8 januar 1991.

0
6

Barneoppdragelse er vanskelig – og slitsomt og teknologien utvikler seg også på dette området.

0
54

Spørsmål om politikere er inhabile dukker regelmessig opp i media.

0
0

Både media og barnevernet kan bidra til å gjøre fremstillingen av barnevernets arbeid mer sannferdig, skriver Willy-Tore Mørch.

0
7

Kjernen i Frps moral har jo Sylvi Listhaug fortalt oss: Man er bare bekymret for egne barn, ikke for andres.

7
293

Sider