Yngve Laukslett

Tidligere leder
Andøy Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er verdt å merke seg at kravet om luftvern hverken var drøftet i det fagmilitære rådet (FMR) eller i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Det ble introdusert på et nærmest panisk vis fra sidelinjen i «siste time».

0
1