Kommentar

Nåløyet for nordnorske statsråder i en eventuell Støre-regjering blir trangt. Men kandidatene finnes, først og fremst i Nordland og Finnmark.

5
143

De produserer laks i nordnorske fjorder for beløp som tilsvarer det dobbelte og mer enn det dobbelte av magre budsjetter i vertskommunene langs kysten.

14
563

Har Jonas Gahr Støre oppdaget vinnerformelen foran høstens valgkamp?

2
275

Uroen innad i Forsvaret og i en rekke lokalsamfunn blir ikke mindre av at regjeringen vil holde landmaktstudien hemmelig.

2
93

Deler av Arbeiderpartiet er villig til å strekke seg langt for å vise at man ikke tar velgernes bekymringer på alvor.

15
1,332

Det er trekk ved debatten som tyder på at skuterløyper ikke løser det egentlige problemet, nemlig at de som er skuterfrelst, selv vil bestemme hvor de skal kjøre, og det er gjerne utenfor løypene.

10
752

Midt i sorgen og alt det triste var det også rom for en dyp takk. Til pleierne i hjemmetjenesten i Tromsø. For den fantastiske omsorgen. For medmenneskeligheten. For verdier som aldri kan måles i kroner og ører.

0
455

Mer åpenhet, mer demokrati sa vi etter 22. juli. Men vi glemte å fylle dem med innhold.

0
44

Utvalget som utreder landmakten slår fast at Heimevernet har ingen reell kampkraft i møte med en teknisk avansert motstander.

3
74

Den som tukler med nordnorsk identitet, blir hardt straffet. Jonas Gahr Støre kom til dekket torskebord i nord.

2
1,002

Regjeringen har gjennomført for mange reformer, for raskt, uten å være i stand til å begrunne dem i befolkningen.

2
132

- Jeg har forståelse for at mange i Norge kan oppleve Afghanistan som utrygt, sier UDI-sjefen i dag. Kan det være fordi den norske regjeringen sier at «risikoen for å bli rammet av terrorangrep er betydelig de fleste steder i Afghanistan»?

2
203

Lykkelandet Norge bærer i seg et stort mørke, skriver Oddvar Nygård.

1
66