Kommentar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har aldri gått av veien for å gjøre det som er nødvendig og riktig i hans egen bok.

0
15

Fiskeriminister Per Sandberg vil skrote hele ordningen med leveringsplikt for trålerne. De aller fleste er enige om at dagens ordning ikke fungerer. Men det kan umulig være et argument for å gi 20 prosent av dagens trålerkvoter til kystfiskerne, mens de resterende 80 prosent går til de to-tre største rederiene nærmest til odel og eie.

3
537

Som pårørende til en alvorlig psykisk syk, vil jeg påstå at en eventuell lovendring heller burde gi hjelpeapparatet større fullmakter - ikke omvendt.

11
1,074

Hvis vi ikke trenger å bygge i fjæra, skal vi heller ikke gjøre det.Det som er igjen av strandlinje på Tromsøya bør i størst mulig grad bevares.

1
212

I den norske kjelleren bedriver de fortvilt selvskading, planlegger selvmord eller forsøker å ta sine liv.

10
2,284

Samlet er Nord-Norge vekstregion nr. 1 i landet. Splittet går vi glipp av en unik sjanse til i sterkere grad styre vår egen skute og ha en stemme som blir hørt av statsmaktene.

1
92

Hva er det egentlig med Nordlys og Nord-Norge? Her får du svaret.

3
116

Nord-Norge tapte, mens det gamle nordnorske fylkesdyret stakk av med seieren.

27
182

Fotball kan være en fantastisk samlende kraft, mellom spillere, supportere og ikke minst for lokalsamfunn. Folk kommer sammen, spiller sammen, heier fram laget sitt sammen og legger ned utallige dugnadstimer sammen.

0
0

En overraskende politisk snuoperasjon i Arbeiderpartiet kan bli Erna Solbergs sterkeste kort i den nordnorske valgkampen.

2
29

De åpne meningsbrytningene hos Høyre er en stor styrke for partiet.

0
574

Politikerne og administrasjonen i Tromsø har bevilget seg rause godtgjørelser og lønnsøkninger, samtidig som de har fortalt folket at kommunen er i økonomisk krise. På grunn av denne krisen ble eiendomsskatten kraftig økt for et drøyt år siden. Dette er uholdbart. Økonomiske kriser krever måtehold, og dette måteholdet må - og skal - starte på toppen!

10
1,128

NRK har oppnådd en uangripelig posisjon, og er den hellige kua i det norske medielandskapet.

2
205