Kommentar

Mange i Fremskrittspartiet er bekymret for Senterpartiet som eter seg inn på et av deres viktigste, politiske revir: størst mulig frihet for enkeltindividet. I dette territoriet blir tvangssammenslåing av kommuner og fylker en kinkig sak.Spesielt i de tilfellene der Kari og Ola har brukt sin stemmeseddel i en folkeavstemning, og sagt nei!

0
24

Det er sandkassetrass fra regionreformens tapere, men det foregår utvilsomt et seriøst forsøk på å redefinere Nord-Norge uten Nordland, skriver kommentator Stein Sneve i Bodø.

8
330

Store politiske løfter er lavthengende frukt for tiden. Ikke til å undres over. Valgkampen har jo startet.

12
966

Innbyggerne i Tromsø kommer til å få en kjemperegning på bordet. Vi kan velge om den skal betales av rike kinesere og Petter Stordalen, eller om vi må ta den selv.

1
78

Den nye arktiske fremtidsregionen må hete Finnmark. Det blir den viktigste i Norge, og vil utgjøre det framtidige tyngdepunktet i det nye Nord-Norge.

63
1,702

På NRK ytring kunne vi nylig lese følgende: «Våre nakne kropper og hodeskaller har blitt utsatt for raseforskernes målinger og blikk. En unnskyldning fra kongen er ikke nok». Det er sametingspresident Vibeke Larsen som har skrevet dette.

4
34

De knallrøde flagg blafrer igjen i vinden. Mens sosialdemokratiske partier sliter i motvind, øker oppslutningen om den røde ytterfløy. Sist under presidentvalget i Frankrike, der Jean-Luc Mélenchon fikk nærmere 20 prosent.

0
0

Det går hett for seg i Arktis. Ved flere anledninger har president Vladimir Putin åpent erklært at Russland skal være den dominerende militære aktøren i Arktis. Og dette er ikke tomt snakk, det følges opp av handling.

0
14

Romfolkets unger i slummen får ingen bedre framtid av at en mor eller bestemor får noen kroner i tiggerkoppen, skriver kommentator Tone Angell Jensen.

3
296

Tromsø har akutt behov for flere profiler som våger å snakke om egen by med selvtillit og stolthet.

1
209

I tilbudet til syke og hjelpetrengende bør det være kvaliteten som avgjør. Det skal være brukerne som settes i høysetet, ikke politisk overbevisning. Den dagen Ap, SV og Rødt kan vise til like gode resultater i pleie og omsorgstjenesten fra kommunalt hold, som det de private kan per i dag, kan de skyve sistnevnte ut av tjenesten. Ikke før.

5
986

Jonas Gahr Støre har styrket sin posisjon, men det er dristig å unnlate å ta opp problemene med innvandring og radikalisering på en måte som velgerne kjenner seg igjen i.

2
1,104

Nåløyet for nordnorske statsråder i en eventuell Støre-regjering blir trangt. Men kandidatene finnes, først og fremst i Nordland og Finnmark.

4
152