Kommentar

Vil vi ha et likestilt samfunn har vi kvinner også et ansvar om å delta og diskutere de beslutningene som blir tatt. Skal likestillingen tas på alvor må vi også tørre å heve stemmen i andre forum enn hjemme i stua.

0
113

På samme sted som Lyngens første Gudshus ble reist for over 350 år siden, skrives det nå et nytt kapittel i kommunens kirkehistorie. Det skjer fredag når det første likekjønnede paret i kommunen blir viet av en prest i Den norsk kirke.

1
747

I næringslivet forøvrig er man raskt ute med å legge økte kostnader av alle slag rett over på forbrukerne. Er det riktig at turistene skal slippe unna?

0
251

Malmtransporten har i over hundre år utgjort den største verdien av alt som fraktes på Ofotbanen. Men nå skjer det noe. For nå er verdien av oppdrettslaksen som sendes ut i verden med Ofotbanen nesten like stor som verdien av den svenske jernmalmen! Trenger vi jernbane videre nordover? Selvfølgelig gjør vi det!

18
2,218

Lønnsomheten i oppdrettsnæringa har de siste årene vært så god at laksemerdene framstår som bugnende pengebinger. Det er nesten ufattelig hvor mye penger som håves inn med dagens laksepriser.

3
173

Hvordan skal vi som samfunn forholde oss til 22. juli i år og årene som kommer?

1
3,314

Å dele bilder av den febersyke tiåringen i fosterstilling på sofaen, er det i tiåringens interesse? Eller er det foreldrene som ønsker seg oppmerksomhet? Ville vi funnet på å legge ut bilder av en voksen - i samme situasjon?

0
766

Oslo-mediene har iverksatt en pompøs og selvgod operasjon som kan skade journalistikk og offentlighet over hele landet.

15
911

Fraværet i videregående skole har gått kraftig ned etter at fraværsregelen ble innført. For skoleåret 2016/17 er de nasjonale tallene oppsiktsvekkende: 40 prosent nedgang når det gjelder dager, 33 prosent for timer.

6
251

For mange er sommeren årets høydepunkt. Det gjelder både festivalarrangører, men også for publikum. De er begge avhengige av hverandre for å få en optimal sommer. For ikke glem; på lyse sommernetter burde du være våken. Jeg er helst på festival.

0
108

Hvor går grensen for hva kvinner skal tåle av seksuell trakassering?

0
0

Ok, overskriften er bevisst ment å provosere.

4
95