Kronikk

I regiondebatten er nok politikerne mye mere i takt med virkeligheten ute blant folk, enn hva man er i sentrum av Tromsø.

0
12

Ingen med interesse for utviklingen i nord kommer lenger unna samepolitikken.

3
166

Vår psykiske helse er viktig å ivareta, og i noen faser av livet er den særlig sårbar og fortjener ekstra oppmerksomhet. Derfor satser Institutt for psykologi på økt kunnskap og kompetanse på spedbarn og deres foreldre.

1
231

Hvordan skal regjeringen løse nye og høyst reelle konflikter med Russland, spør Gunnar Grytås.

5
154

I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et ideal.

0
1,231

Det fleirkulturelle gjer byane spennande, men ei utfordring er å unngå større sosial ulikheit.

1
26

Forskere og studenter kan bli omtalt som sneversynte, introverte og med et sterkt fokus på  egne, isolerte problemstillinger.

0
35

Vi har en sunn skepsis til kjernekraft her i landet. Men thorium er en helt annen historie.

0
19

Norsk lovregulering av snøkrabben er klar. Utgangspunktet er at all fangst av snøkrabbe er forbudt uten at særskilt tillatelse er gitt. Det dommeren måtte ta stilling til er om Norge har myndighet til å straffesansjonere den latviske skipperen og selskapet.

1
101

Det er ikke vanskelig å være enig i at både arbeidsplasser og skatteinntekter er bra for samfunnet vårt, men det må ikke skje på bekostning av våre naturressurser.

0
82

Kvinners tilknytning til arbeidslivet har alltid vært svakere enn menns. Det er det også kvinners ansvar å gjøre noe med.

0
121

Prosessen preges av hastverk, mangelfullt faglig grunnlag og en kort høringsfrist, hvor ambisjonen synes å være at all makt skal samles i Tromsø.

0
65

Det er et godt stykke mellom stemningen i nord og retorikken til en forsvarsminister, en leder i utenriks- og forsvarskomiteen eller en lederskribent i VG.

24
1,438