Kronikk

For oss eldre er ordet verdighet sterkt knytte til den omsorg og pleie vi kan forvente å få på et sykehjem, skriver pensjonist Svein Ludvigsen.

2
385

Norske myndigheter har provosert Russland ved å nekte russiske borgere adgang til Svalbard og derved bryte Svalbardtraktaten, skriver Bjørn Nistad.

1
114

Tross internasjonal kritikk og kaos på amerikanske flyplasser understreker president Trump at denne politikken er vellykket.

0
2

Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge.

0
84

Mulighetene i nordområdene er enorme. Likevel, skal vi bli bestevenner med disse enorme, men sårbare havområdene utenfor Nord-Norge må vi spre eksisterende og ny kunnskap bedre. La oss starte i barnehagene.

0
18

Bærebjelken i landbruket i Troms er melka som står for den største verdiskapingen.

0
336

Norges viktigste reelle utenrikspolitiske utfordring ligger i Nord, og er knyttet opp mot en stor og komplisert nabo – Russland. Dette ser vi utfolde seg med all tydelighet i disse dager med visumnekt av sentrale norske politikere og utestengelse av norske næringsaktører.

0
235

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2015 estimerte at Norge i 2020 vil mangle 3.430 grunnskolelærere.

0
29

I disse dager feirer vi at det er hundre år siden det første samelandsmøtet fant sted. Det gjør det naturlig med noen betraktninger om hva vi har oppnådd etter at Elsa Laula Renberg og andre fremsynte samer så nødvendigheten av å komme sammen for å kjempe for samenes fremtid.

0
461

Med Medikamentfri behandlingsenhet for regionen Nordland, Troms og Finnmark på plass vil vi nok se at mange dører åpnes. Hvorfor det? Jo, fordi vi nå vil ta tak i selve grunnlaget for god psykiatrisk behandling.

0
19

Det skal ikke lenger bare handle om fremragende forskning på universitetene, men også om god undervisning.

0
10

Vi lever i forunderlige tider. Mens den klimatiske grensen for Arktis langsomt kryper nordover, kryper den politiske grensen etter hvert sørover. En konsekvens av dette paradokset, er konferansen Arctic Frontiers i Tromsø 22.-27. januar.

5
798

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

1
1,523