Kronikk

I disse dager feirer vi at det er hundre år siden det første samelandsmøtet fant sted. Det gjør det naturlig med noen betraktninger om hva vi har oppnådd etter at Elsa Laula Renberg og andre fremsynte samer så nødvendigheten av å komme sammen for å kjempe for samenes fremtid.

0
466

Med Medikamentfri behandlingsenhet for regionen Nordland, Troms og Finnmark på plass vil vi nok se at mange dører åpnes. Hvorfor det? Jo, fordi vi nå vil ta tak i selve grunnlaget for god psykiatrisk behandling.

0
19

Det skal ikke lenger bare handle om fremragende forskning på universitetene, men også om god undervisning.

0
10

Vi lever i forunderlige tider. Mens den klimatiske grensen for Arktis langsomt kryper nordover, kryper den politiske grensen etter hvert sørover. En konsekvens av dette paradokset, er konferansen Arctic Frontiers i Tromsø 22.-27. januar.

5
798

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

1
1,527

Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet.

0
69

Om lag en tredjedel av trafikken i Arktis er i norsk sektor. Både som kyststat, flaggstat og polarstat har Norge et spesielt ansvar for sikker ferdsel i Arktis. Men noen strategi for å takle dette har Norge ikke.

0
5

Klimatiske forhold påvirker fiskebestanders tilstand og utbredelse i havet. I norske havområder ser vi dette blant annet ved at bestandene av torsk, makrell og sild utvider sine leveområder, noe som gir utfordringer for forvaltningen av disse verdifulle ressursene.

0
29

For noen måneder siden, under en reise i Midtøsten, satt jeg en solrik dag bakerst i lokalet i en butikk og tok en kopp sterk arabisk kaffe sammen med den palestinske butikkinnehaveren og en av hans venner.

0
25

I år feirer Nordlysfestivalen 30 år. Festivalen har gjennom disse årene markert seg som en kvalitetsfestival med unike produksjoner av høy kvalitet og med et mangfold av kunstneriske uttrykk. På Nordlysfestivalen får publikum oppleve både verdensstjerner og lokale talenter.

0
1

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ta en lederrolle i innsatsen for bærekraftig havforvaltning, skriver statsminister Erna Solberg.

4
114

Fem sjettedeler av Norge er hav. Store deler av disse havområdene ligger utenfor kysten av Nord-Norge. Likevel har vi for lite kunnskap om de blå ressursene. Det vil Arctic Frontiers gjøre noe med.

0
36