Kronikk

Norsk lovregulering av snøkrabben er klar. Utgangspunktet er at all fangst av snøkrabbe er forbudt uten at særskilt tillatelse er gitt. Det dommeren måtte ta stilling til er om Norge har myndighet til å straffesansjonere den latviske skipperen og selskapet.

1
118

Det er ikke vanskelig å være enig i at både arbeidsplasser og skatteinntekter er bra for samfunnet vårt, men det må ikke skje på bekostning av våre naturressurser.

0
82

Kvinners tilknytning til arbeidslivet har alltid vært svakere enn menns. Det er det også kvinners ansvar å gjøre noe med.

0
121

Prosessen preges av hastverk, mangelfullt faglig grunnlag og en kort høringsfrist, hvor ambisjonen synes å være at all makt skal samles i Tromsø.

0
65

Det er et godt stykke mellom stemningen i nord og retorikken til en forsvarsminister, en leder i utenriks- og forsvarskomiteen eller en lederskribent i VG.

24
1,440

En overgang til institutt gjør oss ikke mer oversiktlig for en administrasjon; det gjør oss kun mindre synlig for omverden.

0
114

Før uværet bryter løs er det lurt å sikre planker og løse gjenstander. Slik må vi tenke i forholdet til Russland også.

0
164

I folkeskolens norgeshistorie på 1950-tallet ble vi lært at Norge ble befolket fra sør etter hvert som isen trakk seg tilbake. Nå er alternative fakta blitt populært og nyere arkeologiske utgravninger forteller oss en annen historie.

15
73

Organisasjonsstrukturen ved UiT bør ikke endres radikalt på bakgrunn av et ønske om å eksperimentere med «nye» og «interessante» løsninger.

0
142

Jeg har lyst til å trekke frem fire velkjente store problemer som om noen få tiår vil være overveldende hvis vi ikke gjør noe med dem nu. Alle er globale problemer, og alle har en norsk versjon.

0
0

Et kritisk lavt antall ungdommer i Troms velger samisk i videregående opplæring, og altfor mange faller av før de fullfører. Det er utfordrende på flere måter, først og fremst fordi hele språket kan forvitre.

2
60

Helse Nord sin administrerende direktør, Lars Vorland, har hatt et par tunge uker på jobben.

3
36

Sameflagget er pakket bort og samisk jubel under 100-årsfesten er stilnet. I bakgården putrer det i gjørmehull av fordommer og rasisme. Samer møter fortsatt hat, bare fordi de er samer. Det er en skam.

26
1,689