Kronikk

Det er stemmer som mener at vi skal kaste EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale. Debatten rundt EØS-avtalen viser at spørsmålet om Norges deltakelse i EØS er mer aktuelt enn noen gang. 

4
5

I forbindelse med vinterens 100-årsjubileum for det første samiske landsmøtet vedtok en sameparlamentarisk konferanse en uttalelse som anbefalte nedsettelse av «sannhetskommisjoner» i de fire landene der samene er bosatt. I uttalelsen kunne vi blant annet lese dette:

5
115

Før påske meldte nesten 2300 søkere seg til tjeneste på Norges neste isgående forskningsfartøy. Det viser at forskning i nordområdene er både interessant, spennende og ikke minst viktig.

0
286

Det er forunderlig at historikere, som vanligvis vil applaudere videre undersøkelser og forskning i ethvert felt, nå argumenterer imot en sannhets- og forsoningskommisjon om fornorskningstida. Politikken skinner gjennom.

28
1,694

Samepolitikken er blitt en nærmest vedvarende debatt, med enkelte topper der temperaturen blir særlig høy, for ikke å si støyende.

35
464

Eiendomsrett til utmark, fjell og vidde er basert på gamle læresetninger eller ”de lange tidsaksers juss”.

23
1,891

I forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 20.

6
358

Sametinget og SV vil ha en sannhetskommisjon om hva som skjedde under fornorskingen av samene og kvenene. Både Canada og Australia har hatt en assimileringspolitikk som lignet på fornorskingspolitikken.

41
965

Vi går mot valg. Truslene om nedlegging av Odda og Narvik sykehus må høyt på den politiske agendaen. Tirsdag denne uken møtes Stortingets Helse- og omsorgskomite.

12
2,678

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nord møtes utenrikspolitikken og innenrikspolitikken.

0
816

I skyggen av altoppslukende saker som flyktningkrise og gnisninger mellom stormaktene har staten Norge begått sitt verste overgrep mot sin egen urbefolkning i nyere tid – nemlig tvangsnedslaktingen av de store reinflokkene i Finnmark.

17
563

Klisjeene er uinteressante når de blir gjentatt til det absurde - de blir enkle å ignorere. Men samtidig er de merkelig effektive, fordi både de og svarene på dem har en tendens til å bli hvileputer.

0
628