Kronikk

Valgkamp handler for samtlige partier om å anskaffe mest mulig makt for å kunne bestemme retning i Norge på vegne av parti og ideologi. Jeg lurer, er det noen av partiene som er villig til å faktisk spre makt hvis de får den?

0
30

Som fagperson, borger og velger blir jeg dypt urolig når jeg leser en rekke oppslag om klima den siste uka. Blant annet siteres justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på at samfunnet bruker milliarder på unødvendige klimatiltak. Klimahysteriet koster flesk.

21
1,913

Vanskelige tider sies å motivere til nyskapning og utvikling. Til en viss grad stemmer dette. Men hva skjer når en hel generasjon sliter med å få jobb, og det ikke blir fanget opp av samfunnet rundt? Utdanning, motivasjon og gode ferdigheter ser ikke lenger ut til å åpne dører til arbeidslivet på samme måte som før. Derfor står en stadig større del av «generasjon prestasjon» på utsiden av arbeidsmarkedet. Med oppbrettede ermer.

0
180

I mer enn tretti år har samisk helsetjeneste vært en kampsak for det samiske samfunnet. Feil- eller manglende behandling grunnet språkproblemer, fravær av tolketjeneste, liten forståelse og kunnskap om samisk kultur er noen av forholdene som har vært påpekt.

13
319

Fattar venstresida i Noreg verdien av eigedomen til kystfarvatna? Ottar Brox hevdar 1/8 i Klassekampen at partifellene i Latin-Amerika ikkje forstår verdien av å eige ein jordlapp. Noko felles her?

1
83

Dette er tittelen på den Nasjonal overdosestrategien der hovedmålet er en årlig nedgang i overdosedødsfall og en langsiktig nullvisjon slik vi har for dødsfall i trafikken.

0
93

Vår oppfordring til stortingskandidatene fra landsdelen er følgende. Bruk makten dere har til å skape bevissthet rundt våre fag (design og arkitektur). De skal være viktige byggeklosser i utvikling av vår landsdel.

0
31

Det kan virke som at selvransakelse i økende grad blir en mer sjelden valuta i dagens samfunn.

1
21

Så er det valg igjen. Og det er viktig at vi er med. Men lett er det ikke.

0
31

For Norge er Russland både en storpolitisk aktør og et naboland.

2
64

Offentlige tjenester som skole og helse er gjengangere i politiske debatter. Men et tema som sjelden når opp i partilederdebattene, er de viktige vann- og avløpstjenestene.

0
17

Det Kayas identitet viser oss er for det første at for å redusere utslippene må vi gjøre noe med befolkningsveksten og/eller en eller flere av de tre intensitetene.

0
5

Tromsø kommune bryter opplæringsloven systematisk overfor elever med spesielle behov. Det betyr at mange elever verken har fått, eller får tilpasset opplæring.

1
48