Kronikk

Kva i all verda skal vi grave i fortida etter? No gjeld det å sjå framover. Det er det full semje om blant dei som avviser idéen om ein sanningskommisjon eller forsoningskommisjon om fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar.

16
137

Det eneste vi risikerer er å bli litt klokere. Som nasjon og som mennesker.

2
296

Ingen må utelukkes fra å ytre seg. Ingen eier historia, - her gjelder allemannsretten.

16
96

Kongehuset, regjeringen, Sametinget, politiske partier og historikermiljøet ved UiT, synes alle enige om at fornorskningen er en tilbakelagt tidsepoke og en skamplett i norsk historie.

36
416

Grunnleggende matematisk forskning som brukes av alle.

0
79

I fjor var det 100 år siden Rekvik skole ble oppført. Jubileumsboka handler om elever og lærere, foreldre og samfunn, økonomi og sågar storpolitikk.

2
30

En ansvarlig realisme i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk innebærer en større vektlegging av fredelige virkemidler og løsninger enn det Regjeringen gjør i sin nye stortingsmelding.

0
104

Etter valgene i Nederland og Frankrike trekker Europa et lettelsens sukk. EU kan se fremover, med alle sine utfordringer, og mange piler peker nå i positiv retning. Det er godt nytt for Norge, og spesielt for industrien og sjømatnæringen i nord som selger det meste av sin produksjon nettopp til Europa.

2
4

De nordnorske universitetene har et stort ansvar for utvikling av kunnskap i hele landsdelen. Den øverste ledelsen, rektor, befinner seg i Tromsø og Bodø, men skal de oppnå kraft til utvikling og innovasjon, trenger de kunnskapsmiljøer og næringsliv i hele landsdelen.

0
14

Professor Einar Niemis meningsytring om en Samisk Forsonings- og Sannhetskommisjon i Nordlys lørdag 13.05 er en forunderlig , summarisk og overfladisk «historieskriving» om et svært alvorlig tema. (Tittel: Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida)

22
1,751

Einar Niemi antyder med overskriften «Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida» at det foregår en maktkamp om fornorskingshistorien. Ja, selvsagt og Niemi har kastet seg inn i kampen.

11
462

Bør vi som fellesskap forholde oss til fornorskningen? Bør vi i så fall samle oss om en felles samtale om det som vil måtte begynne et sted, eksempelvis med en sannhetskommisjon? Eller kan fornorskningspolitikken enkelt og greit privatiseres? Bør de som opplever ubehag og smerte av den, knipe igjen munnen og la oss andre være i fred?

37
339

Finnes det virkelig en front mellom «det norske historikermiljøet» med sin egen «historiekultur» – og samiske historikere og andre forskere?

3
104