Kronikk

De som mener de arabiske samfunnenes tilbakeståenhet skyldes Vestens imperialisme og kolonialisme, vil følgelig legge vekt på at det for araberne er utenforstående årsaker til miseren.

25
1,103

På kateteret stod ei flaske tran. I storefri leika vi no kjem haien. Dagens unge lurer på om fiskeslo er når fisken slår kvarandre.

0
16

Over 320.000 mennesker er hittil smittet i en koleraepidemi som har kostet minst 1.740 mennesker livet i Jemen. Men dette er ikke en naturkatastrofe, det er en direkte konsekvens av krigen.

0
0

Plastforurensninga av havet vekker med god grunn oppsikt. Men avføringa fra oppdrettsnæringa ser vi lite til.

1
517

Regjeringa med kunnskapsministeren i spissen jubler over at fraværsgrensa virker. Fraværet fra skolen er redusert. Det er ingen overraskelse – de aller fleste elever er opptatt av å få godkjent egen utdanning. De møter opp for å unngå å miste rett til karakterer som de må ha for å få utdanningen godkjent. Men hva lærer de frammøtte elevene?

1
46

Århundrets viktigste utfordring kan bli bekjempelsen av klimaendringer.

1
24

For et skoleår siden innførte regjeringen nye fraværsgrenser i videregående skole. Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær har ikke rett til halvårsvurderinger i faget eller standpunktkarakter. Og selvfølgelig virket det.

2
162

I forrige uke startet jeg en debatt om forebygging og bekjempelse av radikalisering gjennom en kronikk i VG. Jeg fikk mange reaksjoner, både positive og negative, og det er jeg veldig glad for.

1
218

De siste årenes fokus på marin forsøpling blant miljøvernorganisasjoner, journalister, forskere og «mannen i gata» har bidratt til at stadig flere får opp øynene for omfanget og konsekvensene av marin forsøpling.

1
45

Det er ikkje berre mistilliten til media som har gode vekstvilkår. Forskarar som stiller seg kritiske til oppdrettsnæringa, risikerar trugsmål.

1
175

Overskriften avsluttes med et spørsmålstegn. Det er fordi det på ingen måte er en selvfølge at Tromsø skal ta denne rollen.

1
121

Denne overskrifta er tittelen på mi hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap som jeg skrev for 10 år siden. Jeg stilte da erfarne sykepleiere spørsmål om hva som kan være best mulig skjerming for pasienter i psykotisk krise.

4
387
Gyteområde til sild utenfor Lofoten og Vesterålen (kilde mareano.no)

Nylig utførte oljeselskapene omfattende seismiske undersøkelser i Barentshavet og Norskehavet.

1
663