Kronikk

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
62

En julidag for tretti år siden slo jeg opp mitt telt midt i grensegata mellom Norge og Sverige innenfor Leinavatnet i indre Troms. Det føltes godt at grensa var uten gjerde og uten grensevakter. Jeg sov godt i den lyse natta uten andre mennesker i nærheten.

0
146

Landbruket i Troms har mye å by på. Blant annet er Troms landets største geitfylke og vi har flere svært dyktige sauebønder som hevder seg helt i norgestoppen. Dette er næringer som vet å utnytte de gode utmarksbeitene i landsdelen. Det er dokumentert at Troms har landets beste utmarksbeiter.

0
40

Å skape gode og innsiktsrike møter mellom publikum og kunsten er kunstformidlingens viktigste oppgave.

0
0

I regiondebatten er nok politikerne mye mere i takt med virkeligheten ute blant folk, enn hva man er i sentrum av Tromsø.

2
31

Per Sandbergs stortingsmelding om trålernes plikter stadfester at eiendomsretten til fiskeressursene ligger til fellesskapet i Norge, skriver professor Jahn Petter Johnsen.

8
1,930

Ingen med interesse for utviklingen i nord kommer lenger unna samepolitikken.

4
201

Vår psykiske helse er viktig å ivareta, og i noen faser av livet er den særlig sårbar og fortjener ekstra oppmerksomhet. Derfor satser Institutt for psykologi på økt kunnskap og kompetanse på spedbarn og deres foreldre.

1
350

Hvordan skal regjeringen løse nye og høyst reelle konflikter med Russland, spør Gunnar Grytås.

5
157

I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et ideal.

0
1,231

Det fleirkulturelle gjer byane spennande, men ei utfordring er å unngå større sosial ulikheit.

1
26

Forskere og studenter kan bli omtalt som sneversynte, introverte og med et sterkt fokus på  egne, isolerte problemstillinger.

0
35

Vi har en sunn skepsis til kjernekraft her i landet. Men thorium er en helt annen historie.

0
19