Kronikk

Helse Nord sin administrerende direktør, Lars Vorland, har hatt et par tunge uker på jobben.

0
22

Sameflagget er pakket bort og samisk jubel under 100-årsfesten er stilnet. I bakgården putrer det i gjørmehull av fordommer og rasisme. Samer møter fortsatt hat, bare fordi de er samer. Det er en skam.

16
1,428

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er garantisten for god hjerteinfarktbehandling i nord.

0
128

Nå er jeg bra lei av redaktører, politikere og samfunnsstøtter som skyver meg foran seg i kampen mot bompenger. La meg justere deres analyse litt, så den nærmer seg virkeligheten: Ikke alle småbarnsforeldre frykter bompenger! Faktisk så ønsker mange av oss bompenger hjertelig velkommen.

90
735

For oss eldre er ordet verdighet sterkt knytte til den omsorg og pleie vi kan forvente å få på et sykehjem, skriver pensjonist Svein Ludvigsen.

2
389

I løpet av de siste 150 år har vi så å si utryddet rovdyrene i Norge. Jeg leste nettopp Statistisk Sentralbyrås register over utbetalte skuddpremier i perioden. I alt 7800 brunbjørner, 7000 gauper, 4200 jerv, tusenvis av mindre rovdyr, 111.000 ørn (!), 43.000 hubroer, 328.000 hønsehauk, osv.

0
0

Norske myndigheter har provosert Russland ved å nekte russiske borgere adgang til Svalbard og derved bryte Svalbardtraktaten, skriver Bjørn Nistad.

1
114

Tross internasjonal kritikk og kaos på amerikanske flyplasser understreker president Trump at denne politikken er vellykket.

0
2

Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge.

0
84

Mulighetene i nordområdene er enorme. Likevel, skal vi bli bestevenner med disse enorme, men sårbare havområdene utenfor Nord-Norge må vi spre eksisterende og ny kunnskap bedre. La oss starte i barnehagene.

0
18

Bærebjelken i landbruket i Troms er melka som står for den største verdiskapingen.

0
336

Norges viktigste reelle utenrikspolitiske utfordring ligger i Nord, og er knyttet opp mot en stor og komplisert nabo – Russland. Dette ser vi utfolde seg med all tydelighet i disse dager med visumnekt av sentrale norske politikere og utestengelse av norske næringsaktører.

0
235

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2015 estimerte at Norge i 2020 vil mangle 3.430 grunnskolelærere.

0
29