Kronikk

Det er ikke så ofte våre fylkespolitikere hører høye heiarop fra sine innbyggere. Nå har de sjansen til å vise storhet.  Finnmark og Troms kan bli fortellingen om moderne, politisk lederskap.

5
125

Den mektige Tana-elva, på grensen mellom Norge og Finland, har vært gjenstand for konflikt det siste året. Elvedalen rommer en rik natur- og kulturarv som er unik i verden, men også sårbar. Her er gyteplassene for verdens rikeste populasjon av vill atlantisk laks.

0
123

Å elektrifisere den norske kystfiskeflåten vil redusere utslipp tilsvarende 100 000 personbiler, og gi norsk matfisk et miljømessig konkurransefortrinn. Vi foreslår å fjerne statlig sponsing av diesel og bruke støtten til nye og ombygde hybridbåter. 

1
237

Rapportene fra FNs Miljøprogram (UNEP) om havmiljøet fra 1998 til 2016 viser at plastforurensningen i havene øker og at plast skader flere dyrearter. Nå haster det med å etablere internasjonale avtaler for å redusere det store miljøproblemet.

0
211

Til deg som lurer på om det er blitt noe «feil med hodet» og om du kanskje har en demensdiagnose: – Vit at det finnes hjelp og at du har rettigheter.

0
177

Tidligere helsebyråd i Tromsø, Kristoffer Kanestrøm fra FrP, skriver i Nordlys at det burde være

0
31

Skolen skal forberede dagens unger på morgendagens samfunn. En ny overordnet del gir grunnlaget for at skolen kan fortsette å være vår viktigste samfunnsbygger, og at den samiske skolen kan bevare sin egenart.

2
43
Norsk næringspolitikk og likestilling i Russland

Samtidig med at Storbritannia forlater EU og Russland er blitt delvis isolert fra verdensøkonomien, selger Rolls-Royce Motor Cars Moscow

0
5

Hvis Norge tidligere har hatt et problem med folk fra andre nasjoner som ønsket å påtvinge oss deres kultur, ideologi og livsstil, så har det vel i moderne tider vært i forhold til de tyske nazistene under krigen.

3
366

Norge har lang tradisjon for ikke-fortjenestebaserte helsetjenester drevet av ideelle organisasjoner som supplement til offentlige tilbud. De seinere år er det også etablert private selskaper som tar ut utbytte fra virksomheten.

2
137
Vårt langstrakte land ligger midt i et av verdens mest utsatte geopolitiske veikryss som en buffer mellom det Euroasiatiske fastland på den ene siden og Nord-Amerika på den andre siden.
10
326

I løpet av en 15-20 års periode vil den norske olje- og gass-næringen skrumpe inn og etterhvert nedbygges. Alle vet at dette vil skje, selv om noen nekter å innrømme det - i alle fall før valget!

1
230

Forsvarsministeren fortalde under si nyttårstale i Oslo Militære Samfund 6. januar 2014 at «jeg har sagt tidligere at åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet.

1
83