Leder

En ny måling utført av Ipsos MMI for Dagbladet viser store geografiske forskjeller med hvor tilfreds publikum er med rikskringkastingen.

2
269

Vi må kunne forvente at den politiske eliten spiller med åpne kort. Det skal ikke være fritt fram for lysskye lobbyister som trekker i trådene på politiske marionetter. Da har demokratiet et problem.

2
74

Årets Riddu Riddu er historie, det er bare å gratulere med vel overstått til alle involverte, men ikke minst sterke og dyktige damer som sto bak og deltok i arrangementet!

0
358

Mange passasjerer har bestilt reisene sine i lang tid på forhånd. De skal selvsagt kunne ha klare forventninger om at flyselskapene leverer varene. Slik er det ikke, nå er forholdet at man bare kan håpe på at flyet går når det skal. Dette minner om lotteri og er helt uholdbart, men vil til syvende og sist bare gå ut over flyselskapene selv. Folk risikerer ikke ferien to år på rad, og finner andre alternativer. Vil man spille bingo, gjør man det andre steder.

1
83

Vi trenger et lobbyregister for storting, regjering og departementene. Sandberg saken har vist oss det.

0
141

Hele denne saken lukter skikkelig dårlig fisk, men den gir offentligheten et godt innblikk i hvordan lobbyistene i sjømatnæringa, og da spesielt oppdrettsnæringa, opererer. - Jeg bruker absolutt alle midler, sier kommunikasjonssjefen i NSL.

4
456

Ordfører Kristin Røymo følger det juridiske rådet hun har fått, og vil erklære seg inhabil i saker hvor hennes gode venner Anne Marit Bjørnflaten og Gunnar Wilhelmsen er involvert. Noe annet ville da også vært en politisk umulighet.

2
17

Ei ferge som kun tar 20 biler er en anakronisme på denne trafikkerte strekningen, midt i fellesferien. Det gjør at fergetilbudet, som skal være en tidsbesparende måte å reise til Nord-Senja på, er blitt det motsatte.

3
33

Høyres holdning står fast.Den innebærer ganske enkelt nedbygging av Bardufoss som helikopterhovedbase. Men hva mener AP - egentlig? Det er ikke lett å finne ut av.

2
99

Tjuvfiske fra fisketuristenes side går i første rekke ut over kysttorsken. Bestanden av denne er synkende. Derfor er det kritikkverdig at det har så lang tid å få nye regler på plass.

2
265

Tromsø har ambisjoner om å ta en lederrolle for sjømat. Kommunepolitikerne kan starte med å ta primærleddet på alvor. I Tromvik for eksempel.

1
56

Utbyggingen av Johan Castberg feltet vil totalt sett gi 47.000 årsverk, men i følge Statoils egne beregninger vil bare 1800 av disse havne i Nord-Norge, hvilket er 3,8 prosent! Dette er latterlig lave tall - og totalt uakseptabel politikk fra Statoils side.

2
52

Det blir uholdbart om alle søkk i bakken fra tidligere tider skal gjerdes inn og fordrive de nålevende fra områdene. På Sommarøy er frontene så tilspisset, at folk sier rett ut at dersom de finner gamle ting i jorda, graver de dem ned igjen og holder kjeft om funnet.

1
183