Leder

Se nøye på dette bildet. Det er ikke hverdagskost.

0
102

For et nordlysplanetarium, som ligger midt i smørøyet for vinterturisme, burde det være helt unødvendig med offentlige tilskudd.

0
26

Helse Nord legger opp til utarming av landsdelens eneste universitetsklinikk, skriver Nordlys på lederplass.

0
296

Venstre og regjeringen Solberg skal ha ros for tiltaket. Og det er interessant å merke seg at det er under borgerlig styre at store utflyttinger av statlige arbeidsplasser til distriktene utenfor Oslo finner sted.

6
1,047

Vi må advare mot intern nordnorsk strid om driftsorganisasjoner, som kan føre til at arbeidsplassene istedet havner i Sør-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

3
56

Partitaktiske hensyn må ikke hindre gjennomføring av kommune- og regionreform, mener Nordlys.

5
96

Senterpartiet har truffet en nerve også hos nordlendingene.

15
1,199

Hålogaland Teater er en sterk nordnorsk merkevare, og det forplikter.

0
437

Hva Troms Høyre ønsker seg er nå en ting. Noe annet er om de har gjennomslag sentralt.

3
16

For fem år siden ble lensmannskontoret i Sørreisa nedlagt og tjenesten ble flyttet til Finnsnes. Men fem år etter har ikke dagens ordfører noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret.

0
76

Debatten som har utspilt seg etter konklusjonen om ikke å dele ut flere medaljer for innsats under andre verdenskrig, viser et stort engasjement og en voldsom skuffelse over vedtaket.

2
96

Skyttermiljøene i Tromsø burde gå en runde med seg selv om hvordan man ønsker å framstå i bysamfunnet.

7
90

Tromsø trenger politisk samspill om bompenger som det ikke er noen vei utenom. Partiene må være aktive i prosessen, med tydelige prioriteringer til beste for innbyggerne.

5
179