Mening

De aller fleste ansatte med direkte pasientkontakt gjør en utmerket jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Løper, smiler, pleier, måler, trøster, medisinerer, lindrer og helbreder.

0
2

Hvordan er det mulig at Nordlys unnlot å omtale den internasjonale pianistkonkurransen «Top of the World», som for femte gang utfoldet seg i Tromsø 17. til 23. juni, ti år etter at den første gang fant sted?

1
95

Viste du at det har blitt 63 nye politistillinger og 15 nye politibiler i Troms bare på de siste fire årene? Det er det regjeringen som har sørget for. Bare fra 2016 til 2017 er budsjettet til Troms politidistrikt alene økt til 377 millioner kroner. Det er en økning på hele 120 millioner kroner.

1
60

Jeg liker å bo litt utenfor tettbebygde strøk, og skulle aller helst bodd et stykke fra veien ved et vann i skogen. Man drømmer seg litt bort når man er ute på tur og passerer ensomme hytter, ofte med bilvei frem. Å bo der i stedet for i et boligfelt må da være drømmen for mange!

2
308

Den nye fraværsgrensen fikk ikke de konsekvensene mange hadde fryktet. Overraskende nok ble det ganske få som ikke fikk vurdering på grunn av for mye udokumentert fravær i et fag. Det var kanskje skuffende for dem som hadde håpet på et valgkamppoeng mot kunnskapsministeren.

0
18

Øyvind Andrè Haram og bransjeorganisasjonen Sjømat Norge gjør alt i deres makt for desimere miljønegative konsekvenser grunnet de siste 40 års havbruksforvaltning. Det dreier seg blant annet om negative konsekvenser for dyrelivet langs kysten vår og hvilke okonomiske følger dette får for elveeiere, lokalturisme og kyst- og fjordfiskere.

15
533

Har med undring sett på den nye face book trenden med å gi økenamn på politiske partier og politikere man ikke liker. Men siden dette ser ut til å slå an, vil jeg forsøke meg med å gi Høyre navnet «plasterpartiet».

0
134

Kjære Johannes Hansen, jeg henviser til din artikkel i Nordnorsk debatt den 16. juli.

4
61

Høyre har bidratt til å gi pensjonistene 7 milliarder mer å rutte med.

12
3,758

Utan reint hav kan vi gløyme det heile. Utan friske fjordar er det umogeleg. For norsk havbruk er det vesentleg med frisk vatn, god gjennomstrøyming og ikkje minst oksygen. Den norske kysten er kanskje den i verda som er mest eigna til å drive havbruk.

6
41

En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

2
233

De borgerlige som år etter år går til valg på «frihet til den enkelte» glemmer å fortelle at dette ikke gjelder for elever som skal gå videregående skole.

0
30

Ap er for nasjonale regler mot fravær i skolen, selv om Tone Angell Jensen feilaktig påstår noe annet.

1
16