Mening

Oslo er den store vinneren med Høyre og FrP i regjering, ikke Nord-Norge, skriver Martin Henriksen (Ap).

3
138

Mohamed Jabaly er en dyktig og hardtarbeidende kunstner som ønsker å bo i Norge, og som Norge trenger, skriver Lasse Lauritz Pettersen.

0
243

Skytebanesaken: Tromsø kommunen har brukt over 7 millioner på utredninger og utbetalinger de siste fem årene, skriver dokumentarist Hanne Johnsen.

4
34

Har advokat Oddmund Enoksen ”posisjonert” seg i forhold til tvangsreduksjonen?

1
236

Barnefamiliene i Tromsø, som har mest bruk for bilen, blir taperne i bompengesaken, skriver Sverre Hugo Rokstad og Ida Gårseth Hov i FrP.

3
430

Stortinget må omgjøre vedtaket om flytting av helikoptrene fra Bardufoss til Rygge i god tid før valget!

1
103

Fiskeriministeren har lagt til rette for økt konsentrasjon av kvoter, mener Arne Pedersen.

1
27

Vi i Frp er ikke redd for debatt, skriver Ketil Solvik-Olsen.

4
32

I Nordlys for 15. februar blir jeg og min kollega Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet utsatt for kritikk hvor det harseleres over professortitler, manglende kunnskap og sammenblandinger av roller på en måte som best kan karakteriseres som skudd fra hofta med påfølgende skivebom.

2
53

Bompenger er kjipt å betale, men kostnadene ved å la være er større.

16
123

I Ivar Bjørklund og Øyvind Ravnas verden er reindriftsutøveren et uskyldig offer for en maktsjuk stat, skriver Oddmund Enoksen.

2
69

Dagens kvotesystem i fiskeriene er modent for endringer. Ambisjonen må være et effektivt, fleksibelt og legitimt system.

2
11

Selv om Statens Lånekasse sitt kontor i Tromsø opphører i 2020, er det i Oslo at flest stillinger blir borte.

0
33