Mening

Men av tvang overfor psykisk syke mennesker skal være aller siste utvei, skriver helseminister Bent Høie

0
8

Jeg tror de fleste kan være enige i at dagens pliktordning i fiskerinæringen ikke har fungert optimalt. Fjerning av pliktordningen er nødvendig for å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen.

3
157

De noe utskjellingspregede skriverier som har vært å iaktta i en del nordnorske aviser, avspeiler vel de utfordringer som ligger der når det gjelder sammenslåinger.

0
47

Jeg har jobbet med markedsføring i bedriftsmarkedet i over 30 år. Ser jeg tilbake, har det vært en voldsom utvikling. Folk har alltid handlet med folk, det skal vi også fortsette å gjøre. En ting som er endret derimot, er måten kremmere kan påvirke kundene.  

0
2

Høyre i Tromsø varsler forslag i bystyret om å redusere eiendomsskatten.

2
31

Tvangsinnleggelser kan føre til traumer som i verste fall kan føre til utvikling av nye psykiske lidelser.

1
49

Tirsdag vedtok formannskapet i Tromsø, mot min stemme, å forkaste i innbyggerforslaget om folkeavstemning vedrørende innføring av bompenger i Tromsø. Jeg ville behandle saken, og avholde folkeavstemning. Videre foreslo jeg at folkeavstemningen skulle avholdes sammen med stortingsvalget.

19
240

Åpent brev fra til Jonas Gahr Støre om fordeling av fiskekvoter, fra tre Ap-medlemmer i Nord-Norge.

12
649

Frp-styrmannen Per Sandberg vil gjennomføre kolonipolitikk langs kysten i Nord-Norge, mener Magnar Leinan.

3
787

Nordlys har denne lange historien sin som, i hvert fall politisk redaktør, tror gir total definisjonsmakt når landsdelens fremtid skal diskuteres.

17
75

Hålogaland lagmannsrett har nå slått fast at det er en terskel for de inngrep samene som urfolk må tåle.

8
342

Fra barnsben av har mange av oss fått høre av mødrene våre at: «Det er bedre å være føre var enn etter snar».

0
40

Regjeringen forvalter forholdet til Russland på en god måte, skriver statssekretær Marit Berger Røsland.

0
12