Andøya

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

7
342

I et brev fra Forsvarsdepartementet (FD) datert 05.09.2017 letter endelig regjeringen på sløret om hvordan basestrukturen for å understøtte kampfly i nordområdene, sett i lys av en historisk satsning, utkrystalliserer seg.

4
954

Det er verdt å merke seg at kravet om luftvern hverken var drøftet i det fagmilitære rådet (FMR) eller i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Det ble introdusert på et nærmest panisk vis fra sidelinjen i «siste time».

0
1

I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret (LTP) har Høyre stadig vært ute i diverse media for å fortelle det norske folk og særlig befolkingen i Nord-Norge for en fantastisk og fremtidsrettet LTP de har vedtatt (i samarbeid med Frp og

5
873

Flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes kan bli 4,8 milliarder kroner dyrere enn antatt, skriver Tom Bjørvik.

1
150

Svein Wara skriver om sammenblandinga av politikk og militærfaglige vurderinger - og feller en knusende dom over reformene i Forsvaret.

9
1,480

Regjeringa og AP har inngått et hastverksforlik i forsvarspolitikken hvor fundamentet er en mangelfull og økonomisk blåøyd plan (LTP) og resultatet er en ytterligere nedbygging av Forsvaret i Nord og milliardsløsinger. Det er dags også for deg å si fra.

20
1,526

Like før Stortinget tar sommerferie 21. juni svirrer det mange rykter om stortingsforliket som ble inngått før jul om nedlegging av Andøya flystasjon og flytting til Evenes.

4
523

Spørsmålet reises  i lys av den store uviljen mot å gi noen informasjon rundt etableringen av en ny luftforsvarsbase på Evenes.

10
375

«Vi har fått våre illusjoner knust. Det er smertefullt å miste tilliten til systemet og politikerne. Livet kan aldri bli helt som før».

0
2

I den senere tiden har jeg reflektert litt over de politiske prosessene som skjer i lys av alle nedleggelser og flyttinger som skjer i Forsvaret i disse dager. Det jeg beskriver her er faktisk akkurat slik mange av oss oppfatter prosessene.

1
145

Siv Jensen, som Finansminister for «konsernet Norge» regner jeg med at du kan gi meg et lynkurs i hvordan den offentlige forvaltingen foretar sine vurderinger og hvilke prinsipper som gjelder når det skal gjennomføres større offentlige investeringer.

0
4