Andøya flystasjon

Jardar Jensen (H) har fortid som ordfører i Evenes og statssekretær i kommunaldepartementet. I sistnevnte var han en viktig aktør i det største av regjeringas mange sentraliseringsprosjekter, kommunereformen.

1
829

Siv Jensen, som Finansminister for «konsernet Norge» regner jeg med at du kan gi meg et lynkurs i hvordan den offentlige forvaltingen foretar sine vurderinger og hvilke prinsipper som gjelder når det skal gjennomføres større offentlige investeringer.

0
4

Det må gjøres en uhildet kvalitetssikring av hele beslutningsgrunnlaget for LTPen.

0
0

Det politisk ubetydelige vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er ikke lenger ubetydelig, hverken politisk eller kostnadsmessig.

0
4

Det er mange momenter i den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret som er uforståelig.

0
0

I den siste tiden har vi vært vitne til at både forsvar, finans og statsminister har uttalt at Norge ikke lenger kan ha militære baser som ikke lar seg anvende i krise og krig. Slike baser blir betegnet som fredsbaser.

4
420

1. August 2014: Bardufoss opprettes som Forsvarets nasjonale hovedbase for helikoptre.

1
255

Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes går for mange inn i historien som et meget dramatisk vedtak fundamentert i et bedrøvelig politisk håndverk.

3
318

Undertegnede har, helt siden Forsvarssjefens faglige råd vært opptatt av, nettopp det, at rådet til politikerne skal være best mulig faglig vurdert, når det gjelder valg av base(er) for militære flyskvadroner.

22
1,676

Folkeopprøret i forbindelse nedleggelsen av Andøya flystasjon handler i stor grad om manglende tillit til de folkevalgte, og det bør statsekretær Øystein Bø og regjeringen ta innover seg.

1
239

Det kommer stadig nye opplysninger om nedleggelsen av flystasjonen på Andøy, ukjent for meg og sikkert mange andre, som direkte berører belutningsgrunnlaget for nedleggelse. Mye tyder på at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget.

12
1,180