Andre verdenskrig

De siste ukene har det over hele landet rast en uvanlig hissig debatt om tildeling av dekorasjoner etter 2. verdenskrig. Denne debatten har en interessant lokal forhistorie:

0
340

Krigsdekorasjonsutvalget fant ikke grunnlag for utdeling av nye krigsdekorasjoner. Deres rapport har fått knusende kritikk fra meritterte norske krigshistorikere. Mitt anliggende er felttoget ved Narvik 1940.

1
3,807

Den historiefaglige bakgrunnen militærhistorikerne har for sitt forslag om å si nei til krigsmedaljer, er ikke god nok.

3
469

Det er viktig at forsvarsmakten og Norges fremste politikere forstår den følelsen som store deler av Nord-Norge sitter med: At våre besteforeldres krigsinnsats ikke verdsettes.

Mange av krigens sår er leget, men selv etter 72 år anes betydelige arr.

7
3,115

Ville det stride mot folks rettferdighetssans om de seks mennene som ble brutalt henrettet av tyskerne på Hopseidet i Finnmark, under vakttjeneste for Norge, nå får sine Krigsmedaljer post mortem?

10
4,658

Det har den senere tid fremkommet kritikk av Forsvarsdepartementets historikerprosjekt. Særlig historiker Arvid Petterson har vært målbærer av kritikken.

1
223

Det blir med jevne mellomrom framsatt påstander om at flere grupper av krigsdeltakere ble forbigått ved tildeling av krigsdekorasjoner etter andre verdenskrig, som følge av hemmelighold, manglende kunnskap eller politiske forhold.

8
61

«Warum Kampfen Sie?»  Hvorfor kjemper dere så hardt for et land som har gitt dere så dårlige kår? Hvorfor ikke bli med under «den nye ordningen» med Stortyskland?  

7
4,032

Tirsdag 13. desember ble det tent et lys for den nordnorske krigshistorien. Da signerte Nordisk Film Norge en samarbeidsavtale med Storyline NOR og Narviksenteret om forprosjekt og produksjon av TV-serien: «Slaget om Narvik».

0
698

28. november markerte vi starten for forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945». Det ledes fra UiT – Norges arktiske universitet, har Nordkalotten som utsiktspunkt og kan gi oss nye perspektiver på Andre verdenskrig.

0
3

I sommer hadde jeg gleden av å besøke det nye krigsmuseet i min hjemby Narvik. De første to tredjedelene av utstillingen gjorde meg stolt, men så kom jeg til underetasjen – “refleksjondelen” – et merkelig sammensurium av banale og politiserte kunstinstallasjoner.

0
91

Jeg må bare innrømme at konservator Kjetil Åkra kommer med en betimelig påminnelse her i avisa 13. september.

0
148