Andre verdenskrig

Det blir med jevne mellomrom framsatt påstander om at flere grupper av krigsdeltakere ble forbigått ved tildeling av krigsdekorasjoner etter andre verdenskrig, som følge av hemmelighold, manglende kunnskap eller politiske forhold.

7
60

«Warum Kampfen Sie?»  Hvorfor kjemper dere så hardt for et land som har gitt dere så dårlige kår? Hvorfor ikke bli med under «den nye ordningen» med Stortyskland?  

7
4,029

Tirsdag 13. desember ble det tent et lys for den nordnorske krigshistorien. Da signerte Nordisk Film Norge en samarbeidsavtale med Storyline NOR og Narviksenteret om forprosjekt og produksjon av TV-serien: «Slaget om Narvik».

0
349

28. november markerte vi starten for forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945». Det ledes fra UiT – Norges arktiske universitet, har Nordkalotten som utsiktspunkt og kan gi oss nye perspektiver på Andre verdenskrig.

0
3

I sommer hadde jeg gleden av å besøke det nye krigsmuseet i min hjemby Narvik. De første to tredjedelene av utstillingen gjorde meg stolt, men så kom jeg til underetasjen – “refleksjondelen” – et merkelig sammensurium av banale og politiserte kunstinstallasjoner.

0
91

Jeg må bare innrømme at konservator Kjetil Åkra kommer med en betimelig påminnelse her i avisa 13. september.

0
74

Som amatørhistoriker og forfatter er det svært gledelig for meg å se at det satses på å forske mer på krigen i Norge og da spesielt Nord-Norge gjennom de store bevilgninger som nå er gjort til et femårig nasjonalt forskningsprosjekt. Det trengs.

0
78

Norges arktiske universitet skal nå starte opp et større forskningsprosjekt om andre verdenskrig i Nord-Norge.  I egenskap av tidligere historielektor i den videregående skolen håper jeg at ett av resultatene av dette prosjektet kan bli et nytt læreverk for den videregående skole

2
476

Kort etter krigen ble det oppnevnt en kommisjon som skulle undersøke forhold rundt det norske forsvaret, før tyskerne kom.

4
182

Vidkunn Haugli er litt urolig over anslaget til de nye forskningsprosjektene ved UiT.

0
0

Pass godt på mytene om andre verdenskrig. De kan forsvinne før du vet ordet av det.

21
823

Gratulerer til hele landsdelen - med nytt krigsmuseum i Narvik og dokumentasjonssenter om 2. verdenskrig og Nord-Norge!

0
135