Arbeiderpartiet

Norge skal bli verdensledende på havnæringene og kunnskapen om havet.

2
124

Jonas Gahr Støre har styrket sin posisjon, men det er dristig å unnlate å ta opp problemene med innvandring og radikalisering på en måte som velgerne kjenner seg igjen i.

2
1,102

Arbeiderpartiet har denne helgen hatt landsmøte og har vedtatt å fjerne K-en i KRLE. Jeg er dypt skuffet over vedtaket til Arbeiderpartiet fordi det handler om vår identitet og vår kulturarv.

1
355

Nåløyet for nordnorske statsråder i en eventuell Støre-regjering blir trangt. Men kandidatene finnes, først og fremst i Nordland og Finnmark.

4
152

Det er bra at Ap-lederen ser de store mulighetene i havet, men motviljen til å tenke nytt rundt jernbane i nord er skuffende.

0
164

Har Jonas Gahr Støre oppdaget vinnerformelen foran høstens valgkamp?

2
281

På lørdag skal Arbeiderpartiets landsmøte stemme over midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Vi i Redd Barna vet at midlertidig opphold gjør barn syke. Derfor er det bra at Arbeiderpartiet nå har mulighet til å vedta at de skal sette en stopper for det.

2
176

Politiske piruetter og dobbel kommunikasjon: det går knapt an å bli mer uenig med seg selv enn det Arbeiderpartiet i nord er nå.

0
73

Fiskeriminister Per Sandberg går i et leserinnlegg i nordnorske aviser til angrep på Arbeiderpartiets holdning til leveringsplikten. Uttrykket «angrep er det beste forsvar» har vel sjelden passet dårligere. Arbeiderpartiets utgangspunkt for denne debatten er todelt.

4
288

En aktiv nordområdepolitikk er viktig ikke bare for landsdelen, men for Norge. Derfor er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet.

4
124

Samlet er Nord-Norge vekstregion nr. 1 i landet. Splittet går vi glipp av en unik sjanse til i sterkere grad styre vår egen skute og ha en stemme som blir hørt av statsmaktene.

1
187

Det virker som om Martin Henriksen ikke har tro på at Nord-Norge kommer til å klare å fortsette den positive utviklingen som skjer nå.

2
12

Nestlederen i Tromsø AUF retter sterk kritikk mot eget parti.

0
200