Arbeiderpartiet

En aktiv nordområdepolitikk er viktig ikke bare for landsdelen, men for Norge. Derfor er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet.

4
64

Samlet er Nord-Norge vekstregion nr. 1 i landet. Splittet går vi glipp av en unik sjanse til i sterkere grad styre vår egen skute og ha en stemme som blir hørt av statsmaktene.

1
93

Det virker som om Martin Henriksen ikke har tro på at Nord-Norge kommer til å klare å fortsette den positive utviklingen som skjer nå.

2
7

Nestlederen i Tromsø AUF retter sterk kritikk mot eget parti.

0
101

Den uroen og usikkerheten som nå svever som en mørk sky over prosjektet, gjør at det er nødvendig å spørre om dette er tilfredsstillende politisk håndverk?

8
83

Det ligger store muligheter her i nord: Fiskeri, reiseliv, industri og olje- og gass. Det er muligheter vi skal ivareta og utvikle inn i fremtiden, men også forvalte på forsvarlig vis. De siste årene har et rekordantall turister besøkt Nord-Norge. Fiskeri og havbruk eksporterer for milliarder.

1
99

De som tror at å åpne Lofoten for oljevirksomhet er et kompromiss er blitt ført bak lyset.

0
37

Hva er det som har skjedd med gode gamle Arbeiderpartiet? Partiet vingler som tørre høystrå i brisen. Mellom for- og ettermiddagen har de skiftet mening, om de i det hele tatt har en mening.

0
60

Høyre-mannen Svein Ludvigsen er mer opptatt av å gi Ap kritikk framfor å fortelle om Høyres politikk. Det bør han ikke få slippe unna med.

7
86

For et drama! Drevet frem, uke for uke, dag for dag, time for time, minutt for minutt og til slutt turte man ikke gå innom det minste rommet i huset fordi man ikke ville gå glipp av noe.

6
552

Slik budsjettbehandlingen på Sametinget i år fremsto, minnet den mer om et kjent fenomen fra underholdningsindustrien: Hvem skal ut?

7
609

Det spektakulære med en politisk nedsmelting på borgerlig side, er at tre partier vil stå som de store taperne, mens det fjerde kan juble som seierherrer.

0
145

Forsøket på å selge inn til sine tillitsvalgte og medlemmer i Troms at Bell 412-helikoptrene på Bardufoss var «reddet», ble en pinlig affære.

6
233