asylsøkere

Vårt samfunn har tatt tid å bygge opp, men tar kort tid å rive ned.

0
14

Disse menneskene lever på et eksistensminimum.

0
24

Bruk av undertrykkende plagg som hijab og burkini bør forbys i den norske skolen, mener Eliana Lakis.

0
874

Norge takker finnmarkingene med å løpe fra regningen etter asyl-kaoset i fjor høst. Det er en skam.

9
3,775

Det kommer færre flyktninger til Norge i år enn det regjeringen til slutt planla for. Derfor blir det dragkamp om milliardene som spares inn. KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil bruke pengene på bistand, slik som opprinnelig forutsatt. Men regjeringen gir ikke ved dørene.

0
0

Det er helt avgjørende at stortingsflertallet strammer inn adgangen til å gi opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

3
190

Å tilføre det ofte ørkesløse livet på et asylmottak litt vettugt innhold er utelukkende positivt.

3
43

Kjernen i Frps moral har jo Sylvi Listhaug fortalt oss: Man er bare bekymret for egne barn, ikke for andres.

7
293

Tromsø har plass til flere asylsøkere, og et nytt mottak i kommunal regi er ingen dårlig ide, skriver Nordlys på lederplass.

0
39

Norske menn kan gi gode bidrag til integrering. De kan bli gode rollemodeller for Ibrahim i Tromsø og andre unge menn som er asylsøkere i landet vårt, skriver Kjersti Bakken.

0
122

I høst ble det etablert mange nye akuttmottak for flyktninger først og fremst av private aktører. Dette ble kritisert i media. UDI skal nå erstatte akutte mottaksplasser med ordinære, og vi utfordrer kommunene til å levere tilbud i kommende konkurranser.

0
64

Stortingsvalget til neste år blir en folkeavstemning om en bærekraftig innvandringspolitikk, mener Frp-politiker Kristian Eilertsen.

14
190

UDs dystre notat om migrasjonskrisen er nyttig folkeopplysning for alle som foretrekker å stenge virkeligheten ute.

9
688