atomvåpen

Stadig mer av Russlands arsenal av atomvåpen blir nå utplassert tett opp mot grensa til Norge.

4
449

Stortinget kan komme til å gi grønt lys for at Norge legger seg under det Nato-styrte rakettforsvaret. Forstår vi følgene av atomkrig?

1
31

Et våpen som påvirker motstanderens evne til å slå tilbake i en atomkrig, forstås ikke som defensivt av seriøse forsvarsanalytikere. Derfor har også debatten om utviklingen av et amerikanskledet rakettforsvar vedvart i snart tre tiår.

0
372

Russland har nå utpekt Norge som atombombemål. Det er ingen objektiv grunn til at russerne skal reagere på denne måten, sier forsvarsminister Søreide-Eriksen. Manglende evne til å tenke hvordan ens egne motiver og handlinger tolkes av motparten, har skapt krig før.

1
391

Norges suverenitet og sikkerhet undergraves ved at Storting kan være i ferd med å avvikle baseerklæringen av 1949 ved å tillate ny logistikkhavn på Tønses ved Tromsø for atomdrevne amerikanske angrepsubåter.

1
1

Hva mener Høyre om flytting av vesentlige forsvarskapasiteter sørover?

0
22

Atomvåpen er avgjørende for NATOs forsvarsstrategi. Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss, skriver Høyres topper i nord.

0
65

Hiroshima avskrekket ikke nok. Slik ble atomvåpen en bærebjelke i Natos forsvarsplanlegging, også for Norge.

0
27

Et atomangrep i forbindelse med Ukraina-krisen var ikke et scenario som hadde ligget på noe bord i de vestlige krigsrommene.

0
1