Barneomsorg

Visste du at så mange som 1 av 5 barn har blitt utsatt for fysisk vold fra sine omsorgspersoner i løpet av oppveksten?

0
156