barnevern

Målet med barnevernsreformen er at vi skal forebygge mer, bruke familie og nettverk mer, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer ansvar og større valgfrihet.

0
0

Ny statistikk kobler barneverns- og utdanningsdata. Resultatene er nedslående for barn som får hjelp fra barnevernet. De gjør det ofte dårligere på skolen, har lavere gjennomføringsfrekvens og kommer i mindre grad i høyere utdanning.

0
6

Barents Press har nylig arrangert kurs for russiske journalister om norsk barnevern i Tromsø. Det kan trengs. Den 28. november 2014 sendte TV-kanalen Russia 1 programmet «Spesialkorrespondentene» som handlet om norsk barnevern.

0
0

Det er nødvendig med en ny debatt om barnevernets samfunnsansvar, skriver forskerne Astrid Strandbu og Renee Thørnblad

0
26

Blir fakta som ikke bekrefter hypotesen oversett og utelatt i barnevernssaker?

13
606

Skal vi kunne gi barna et trygt og stabilt oppvekstmiljø, slik de har krav på, trenger vi i et barnevern som har tid, kompetanse og ressurser til å gjøre nødvendige vurderinger. Der synes ikke barnevernet i Tromsø å være for tida. Det kan verken Tromsø kommune eller vi andre leve med.

2
320

«Det norske barnevernet driver ulovlig kidnapping av russiske barn» tordner det russiske barneombudet Pavel Astakhov i TV-programmet «Spesialkorrespondentene» fra Moskva.

4
108