Bodø

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

3
338

Hele landsdelen må støtte helhjertet opp om Bodø som europeisk kulturhovedstad, skriver Nordlys på lederplass.

3
100

Tidligere ordfører Herman Kristoffersens nylige utfall mot Bodø har vakt oppsikt. La det være en mer perifer lokalpolitiker tillatt å komme med noen bemerkninger.

1
71

Nordlys har denne lange historien sin som, i hvert fall politisk redaktør, tror gir total definisjonsmakt når landsdelens fremtid skal diskuteres.

17
135

Herman Kristoffersen forsterker myten om Tromsø som en selvgod, arrogant og nedlatende by.

17
402

Bodø har vist at hardt, målrettet og strategisk arbeid gir resultater.

1
943

Pasientgrunnlaget for PCI-behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge vil fortsatt være stort nok om også Nordlandssykehuset får opprette tilbudet, mener forfatteren.

1
13

Det er ganske søtt når Tromsø og Bodø avslutter fjoråret og starter det nye året med sin vanlige kjekling om hvem som er størst, flinkest og viktigst. Tuppen og Lillemor river hverandre i flettene.

1
257

Stortinget skal før sommeren 2017 tegne et nytt Norges-kart, der nye og større regioner skal erstatte dagens fylkeskommuner.

1
35

Diskusjonene om Nord-Norge som én region, handler ikke nødvendigvis om fornuft. Her er det et hav av følelser ute og går. Svært mange av dem er basert på dårlige erfaringer. Og så går det en rød tråd gjennom debatten: frykten for Tromsø. Er den reell?

5
124

Nord-Norge bør bytte ut våre tre politisk kastrerte fylker med én slagkraftig nordnorsk region, med Bodø som regionhovedstad. Det krever politisk mot og kompromissvilje, skriver Stig Eidissen.

14
387

Det er rart med det, nordlendingene finner sammen, tross iherdige forsøk på å bygge murer ved fylkesgrensene. Det du leser akkurat nå, Nordnorsk Debatt, er selve beviset.

4
614

Enkelte miljøer i Bodø har utviklet spesialekspertise på å torpedere alle forsøk på å skape nordnorske løsninger, skriver Nordlys på lederplass.

5
243