Brexit

Den 30. mars 2017 sendte den britiske statsministerene Theresa May et brev til Den europeiske unionen og startet dermed den formelle prosessen med å melde storbritania ut av EU.

0
584

Vi lever i spennende, for ikke å si farlige, tider.

0
224

Brexit, Storbritannia ut av EU, var eit faktum etter folkerøystinga 23. juni 2016.

0
128

Professor emeritus i patologi ved UiT, Rolf Seljelid, har gjennom flere år i sine kronikker i Nordlys tilkjennegitt en nærmest foraktelig skepsis til EU-samarbeidet. Det har på mange måter fått meg til å glemme hans øvrige budskap.

3
81

Ved avslutningen av 2. verdenskrig var situasjonen den at Frankrike tre ganger hadde vært nedkjempet og invadert av Tyskland (1870, 1914, 1939). Og Tyskland var i 1945 beseiret, knust, syv millioner drept, utallige såret, næringsliv og samfunn i ruiner.

2
184

Brexit var ein torpedo inn i det europeiske unionsprosjektet, der målet er ei overnasjonal statsdanning.

0
66

Tor Vang leste Rolf Seljelids kronikk om Brexit, EU og Norge. Han ble begeistret.

0
134

Det britiske folks nei til EU er historisk, en hendelse som i langsiktig betydning for Europa, for England og for oss antagelig vil vise seg å være på linje med Sovjets sammenbrudd og Berlin-murens fall.

3
222

Hvem er best egnet til å styre et land; ekspertene eller folket? Spørsmålet er like gammelt som demokratiet, og har de siste månedene fått ny aktualitet.Et uopplyst folk – forført av politiske sjarlataner – har skapt både Brexit og Trump, mener noen.

1
149

«Det kan ikke være bra for demokratiet vårt når flertall skal søkes og finnes i tussmørket», mente Willy Brandt. Nettopp. Men etter brexit letes det med lys og lykter i tussmørket av dem som misliker resultatet.

18
5,834

Myten om at det er de eldre velgernes skyld at det ble nei fra det britiske folk, lever godt blant de som ikke liker resultatet, og ikke minst i media. De som ikke har noen framtid får bestemme over dem som har nettopp det. Verden er et urettferdig sted. Og gamlingene har skylda!

0
123

Hvis resultatet av folkeavstemninga underkjennes: Faren for et politisk helvete i England er meget stor, skriver statsviter Kjell Arne Røvik.

5
1,009

Dommedagsprofetiene om Brexit får minner fra 1994 og EU-avstemningen fram. Ikke minst fordi argumentene og harselasen er så prikk lik det vi så her i landet for 22 år siden.

1
473