distriktene

Hamnvåg er et godt eksempel på at den prinsipielle og ideologisk drevne privatiseringsdebatten i valgkampen, ofte mangler helhetsperspektivet og står fjernt fra folks virkelighet.

0
225

Et gammelt politisk slagord verserer i lett omskrevet form i dagens samfunnskamp: “By og land, mann mot mann”, men skillelinja er nok mer ideologisk enn geografisk.

4
464

Nordlys har vært på reportasjetur til Kattfjord. Der fant de en tidligere kommunestyrerepresentant for FrP.

0
67

Det påpekes at tilliten til Tromsø politikerelite ser ut til å være nokså tynnslitt, spesielt gjelder dette ute i distriktene.

1
14

Narrativet om at oslofolk sitter, isolert fra resten av landet, ved cafe latte-bordene – og rister på hodet av de dumme fiskerne og bøndene, er i beste fall fordummende.

2
120

Tidligere minister, fylkesmann og mangeårig høyremedlem, Svein Ludvigsen har tydelig fått beskjed om å gå ut mot Senterpartiet i et leserinnlegg i Nordlys.

4
219

Mistilliten til Tromsøs politikerelite ser ut til å være svært utbredt. Det faktum bør være et tankekors for alle som forvalter politisk makt i landsdelens største by.

1
71

Når Senterpartiet har vært nevnt, har deres representanter, både på inn- og utpust, påstått at de er distriktspartiet.

0
54

I mange distriktskommuner er boligmarkedet til hinder for ønsket tilflytting og rekruttering. Ensidig boligtilbud, lav sirkulasjon og frykt for økonomisk tap i forbindelse med boligbygging gjør det mange steder vanskelig å møte endrede behov.   

2
52

Det er fullt mulig å snu ulemper til ressurser. Det er fullt mulig å drive positiv stedsutvikling på helt vanlige steder. Men det krever kreativitet, det krever vilje og det krever visjon utenom det vanlige. Den lille italienske landsbyen Gagliato er et eksempel på det, skriver Siri Beate Arntzen.

0
82

Det er ikke måte på hvordan regjering og embetsverket forsøker å snakke ned distriktskommunene.

0
400