distriktspolitikk

Rektor Anne Husebekk sier i et intervju med iFinnmark at UiT ikke har noen plass i det region- og distriktspolitiske bildet. Da er det grunn til å minne rektoren om hvorfor vi fikk et universitet i Nord-Norge.

2
51

Jeg har bodd i Balsfjord kommune siden 1990. Den gangen var jeg heldig og kjøpte et småbruk på Nordby i Malangen som har blitt restaurert, bygd ut og drevet siden. For  å få nok for til dyrene har det vært nødvendig å leie jord-mye jord. Leiejord har det vært enkelt og billig å få tak i.

2
431

Senterpartiet styrer mot en plassering som landets tredje største parti – foran Frp! – og nye maktposisjoner etter stortingsvalget.

4
464

En aktiv politikk for hele landet er også i Oslos interesse, skriver Andreas Christiansen Halse.

0
500

Når jeg leser Ivar B. Prestbakmos (Sp) innlegg i media, skjønner jeg godt at han ble vraket på Sp's nominasjonsmøte til stortingsvalget.

1
58

Gjennom meir enn tre år har Nordlys raust gitt spalteplass til innlegg som kritiserer regjeringa sin kommunereform. Det er vel og bra, men når Nordlys-redaksjonen sjøl kjem med sitt syn, er det som om statsråd Sanner har utplassert eit ekko-kammer i nord.

3
27

Det er ikke slik at all kompetansen sitter i Oslo. Høyre ønsker at kompetansemiljøer i ulike deler av landet skal utnyttes og styrkes gjennom lokalisering av statlige arbeidsplasser. Fordeling av beslutninger og makt handler også om maktspredning, en viktig verdi for Høyre. Derfor fortsetter denne regjeringen med å flytte og etablere statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

0
292

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

12
746

Å bo i distrikts-Norge kan snart koste deg livet. Om du blir alvorlig syk på feil tid. Vi er nylig blitt minnet om dette. Når uværet herjet.

0
211

Det grønne skiftet ser annerledes ut fra Tana enn fra Grünerløkka.

3
2,354

Senterpartiet ønsker ikke et rent utrykningspoliti som først dukker opp flere timer etter det har skjedd en alvorlig hendelse, skriver Marit Arnstad (Sp).

0
37

Ingen kjenner hele Finnmark inni hodet sitt, like lite som noen andre kjenner hele Nordland eller hele Troms.

2
10

Hør, alle dere som bor i grisgrendte strøk. Det kan rett og slett stå om liv.

0
130