e6

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

2
29

«Folkekjære DDE ville neppe lurt oss sånn?», undret spaltisten seg over da hun sto overfor valget mellom å kjøre nordover gjennom Sverige eller Norge

0
83