e6

Nordreisa kommune har startet detaljregulering av Storslett sentrum og i den forbindelse er det blitt et stort fokus på å flytte E6 utenfor sentrum. Både Nordreisa Arbeiderparti og Nordreisa Høyre ønsket å flytte E6 utenfor sentrum da dette var tema under behandling av arealplanen i 2014.

0
0

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

2
56

«Folkekjære DDE ville neppe lurt oss sånn?», undret spaltisten seg over da hun sto overfor valget mellom å kjøre nordover gjennom Sverige eller Norge

0
83