Eiendomsskatt

I årets valgkamp har eiendomsskatt nærmest vært et «ikke-tema». Derimot har de blå lovet enda mindre formueskatt for de rikeste.

0
42

Nordlys har de siste dagene, både på reportasjeplass og nå sist i lederartikkel tirsdag 8. august, omtalt forslaget fra administrasjonssjefen om å gjennomføre ny taksering av eiendommene i Tromsø kommune.

4
64

Administrasjonssjef Britt Steinveg i Tromsø kommune har bedt de folkevalgte om å ta stilling til en ny takseringsrunde på grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt.

2
246

Eiendomsskatt har blitt den nye favoritten hos lokalpolitikerne for å få balanse i kommunebudsjettet. Men er eiendomsskatt i det hele tatt lovlig? Moralsk forkastelig er den i alle fall!

5
1,419

Det bør jo bekymre at byen Tromsø har en politisk ledelse som først tror de mangler hundre millioner kroner, og så plutselig ikke gjør det.

7
355

Det er mye som skurrer ved Arbeiderpartiets økonomiske prioriteringer i Tromsø, mener Høyres Erlend Svardal Bøe.

5
129

Vi har forståelse for at økt eiendomsskatt kan være nødvendig i en anstrengt kommuneøkonomi. Men når forutsetingen for det høye nivået er borte, slik det sittende regimet på rådhuset nå så tydelig signaliserer i sine prioriteringer, bør satsen senkes.

8
826

Har du 100 millioner i formue, får du sjenerøse skattelettelser fra Erna og Siv. Er du uformuende, men har spinket og spart til å kjøpe egen bolig, kan skattetrykket nå drive deg fra gård og grunn.

4
882

Jeg føler meg ikke lenger velkommen i Tromsø og ser ingen framtid her, mye på grunn av bompengeplanene og tidenes løftebrudd angående økt eiendomsskatt.

31
1,412

Bladet Nordlys forundrer seg i sin leder 10.9.16 «Løfter og lærevansker», at kommunestyret i Tromsø enstemmig har vedtatt at eiendomsskatten ikke skal øke i 2017 og at vi skal jobbe mot å redusere den i økonomipl

0
14

Hvis man ønsker å være sannferdig og edruelig overfor sine egne velgere og befolkningen for øvrig, så må man slutte å avgi løfter man umulig kan innestå for.

0
10

Anne Lavoll skriver om sin store skuffelse over politikerne hun var med å stemme fram til valgseier i Tromsø.

17
1,349

Økningen av eiendomsskatten i Tromsø var helt nødvendig og har blant annet styrket pleie og omsorg i byen, skriver byråd Jens Ingvald Olsen (Rødt).

0
64