EØS-avtalen

Leiarskribenten i Nordlys er 21.8. uroleg for at det går føre seg eit «farlig spill» om EØS-avtala. Fleire politikarar får sine pass påskrivne av di dei «skaper usikkerhet» kring denne avtala.

5
709

16. mai kom jeg over et innlegg av Christian Torseth, leder av Nei til EU Nordland. Et innlegg hvor han i 9 avsnitt tar ganske så feil. Dette er hvorfor. 

3
75

EØS-avtalen tilrettelegg no for privatisering av offentlege tenester og kortsiktig vinning. Fellesskapet vert skadelidande.

0
228

I sin kronikk om EØS-avtalen ber Arve Ulriksen, styreleder i NHO Nordland, alle bedriftsledere stå opp for EØS-avtalen. Han varsler skrinne kår for oppdrett, fiskere og for bedriftene i Mo Industripark. Er oppdrett og Nordlands rike prosessindustri avhengig av en EØS-avtale?

0
68

Etter valgene i Nederland og Frankrike trekker Europa et lettelsens sukk. EU kan se fremover, med alle sine utfordringer, og mange piler peker nå i positiv retning. Det er godt nytt for Norge, og spesielt for industrien og sjømatnæringen i nord som selger det meste av sin produksjon nettopp til Europa.

2
4

17. mai feirer vi det demokratiske Norge. Vi feirer at vi er en fri nasjon som vedtar sine lover uavhengig av andre lands ønsker. Men Stortinget står ikke lenger fritt til å vedta hva det vil.

2
1,387

Det er stemmer som mener at vi skal kaste EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale. Debatten rundt EØS-avtalen viser at spørsmålet om Norges deltakelse i EØS er mer aktuelt enn noen gang. 

4
5

I disse dager diskuterer LO-kongressen bl.a. Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen.

1
45

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fremstiller

0
0

Det er nokså velkjent at spør du en byråkrat – uansett nivå – om jobben og hans arbeidssituasjon, så er svaret temmelig entydig: Han/hun er busy, alltid travelt opptatt!

4
2,452

Brexit, Storbritannia ut av EU, var eit faktum etter folkerøystinga 23. juni 2016.

0
128

I landsmøtet til Nei til EU på Ringerike nord for Hamar frå 11. – 13.

1
47

EU-spørsmålet lenge vært i dvale i norsk politisk debatt. Det vil Nei til EU gjøre noe med, og på sitt landsmøte til helga vil de etter alle solemerker på nytt kreve at Norge melder seg ut av EØS. Bakgrunnen er Storbritannias folkeavstemning i sommer, hvor flertallet stemte for å gå ut av EU.

1
195