Evenes

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

7
342

I et brev fra Forsvarsdepartementet (FD) datert 05.09.2017 letter endelig regjeringen på sløret om hvordan basestrukturen for å understøtte kampfly i nordområdene, sett i lys av en historisk satsning, utkrystalliserer seg.

4
954

Høyre, FRP og AP går tilbake på meningsmålinger i nord, men har enda en urovekkende høy oppslutning. Over tid har troikaens politikere selv og/ eller deres respektive partier sviktet Nord-Norges interesser kapitalt, godt eksemplifisert i forsvarspolitikken. Gir man disse videre tillit kommer opplagt nye feil til å følge.

1
11

”Vi er opptatt av å føre en ansvarlig politikk”. Vi har hørt det gjentatte ganger i løpet av valgkampen. Både Høyre og Arbeiderpartiet er opptatt av ansvarlighet, og de bruker begrepet aktivt. Men hvor ansvarlige er de?

0
4

Stortinget vedtok i november 2016, etter Forsvarsdepartementets anbefaling, å legge ned Andøya flystasjon. Evenes Flyplass skal etter 2023 og for all ettertid alene dekke den samlede mottaks- og bunkringskapasitet som Bodø, Bardufoss, Andøya og Evenes har i dag.

4
235

Overskriften slo meg for en tid tilbake etter at representanter fra Høyre tilsynelatende fordufter fra debatten når de presenteres for et særdeles viktig spørsmål vedrørende Nord-Norges forsvarsevne. Høyres Hårek Elvenes kan sies å være en av disse.

7
755

Flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes kan bli 4,8 milliarder kroner dyrere enn antatt, skriver Tom Bjørvik.

1
150

Regjeringen har de siste årene satt et helt nødvendig søkelys på forsvarsevnen. Vi har staket ut en ny kurs for Forsvaret og legger opp til en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Den nye langtidsplanen bekrefter og forsterker Ofoten som en viktig region for Forsvaret.

11
153

Svein Wara skriver om sammenblandinga av politikk og militærfaglige vurderinger - og feller en knusende dom over reformene i Forsvaret.

9
1,480

Regjeringa og AP har inngått et hastverksforlik i forsvarspolitikken hvor fundamentet er en mangelfull og økonomisk blåøyd plan (LTP) og resultatet er en ytterligere nedbygging av Forsvaret i Nord og milliardsløsinger. Det er dags også for deg å si fra.

20
1,526

Like før Stortinget tar sommerferie 21. juni svirrer det mange rykter om stortingsforliket som ble inngått før jul om nedlegging av Andøya flystasjon og flytting til Evenes.

4
523

Spørsmålet reises  i lys av den store uviljen mot å gi noen informasjon rundt etableringen av en ny luftforsvarsbase på Evenes.

10
375