Finland

Andre verdenskrig var på et vis enkel for Norge. Tyskland angrep og okkuperte oss, og derfor var alle Tysklands motstandere våre venner. Det gjaldt først og fremst Storbritannia og etter hvert også Sovjetunionen og USA.

4
363

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

11
3,837

For oss godt voksne Tromsværinger er Finland barndommens og ungdommens utland.

2
1,250

Våre nordlige landsdeler kan bli verdensledende innen bærekraftig og kunnskapsbasert vekst, skriver utenriksministrene i Norge og Finland i en felles kronikk.

0
66

Mange av de rundt 300 000 svensktalende i Finland føler seg truet for at de prater ”feil” morsmål

0
180

Landområder kan verken holdes eller erobres uten hærstyrker, uansett avansert teknologi.

0
68