finnmark

Regionreformen har aktualisert spørsmålet, hvem er nordlending? Fortellinger om Nord-Norges identitet er mange, og kan fortelles på ulikt vis. Den som behersker fortellingen om fortiden, behersker også nåtidens oppfatninger.

0
19

Åpent brev til helseminister Bernt Høie:

Ved alle forespørsler til pasientreiser, får jeg til svar at «det er politisk bestemt». Derfor tillater jeg meg å stille spørsmål direkte til øverste sjef, som antakelig også har Pasientreiser i sitt ansvarsområde.

6
2,096

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

2
178

Nedbygging av den hjertemedisinske kompetansen ved UNN i Tromsø kan få alvorlige følger for oss i Finnmark, skriver Elisabeth Erke og Tom Sottinen.

0
36

Det er ganske søtt når Tromsø og Bodø avslutter fjoråret og starter det nye året med sin vanlige kjekling om hvem som er størst, flinkest og viktigst. Tuppen og Lillemor river hverandre i flettene.

1
257

«E6» la akkurat ut fra kai da jeg kom kjørende til Skarberget. Neste ferge går om cirka to timer. På Skarberget får man ingen kaffe, Der står det bare et tomt servicebygg med et kaldt toalett. Jeg klager ikke.

4
142

For fire år sidan bad Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø Kunnskapsdepartementet om å få bli ein organisasjon. Dei fire åra etter har vi sett nye spor. Både i Finnmark og i landet.

0
238

Det er nesten ingenting som er mer seiglivet enn forestillinger om mentale egenskaper knyttet til geografi. Ikke minst kjenner vi dette fra Nord-Norge.

6
374

Troms fylke har 150-årsjubileum i år.  I 1866 fikk vi egen amtmann. Egentlig ble vi selvstendig i 1844, da Senjen og Tromsø fogderi ble skilt ut fra Finnmarkens amt, men hadde amtmann (fylkesmann) sammen med Finnmark til 1866.

1
29

I debatten om ringvirkninger fra olje- og gassaktiviteten i nord, ser det ut som om enkelte perspektiver mistes av syne.

0
1,958

Som de fleste til nå har fått med seg, så endrer Widerøe rutene sine fra 1. april 2017. For første gang skal rutetabellene ikke ut på høring. Diskusjonen har til nå gått mye på hvem som har ”skylden” for dette, Widerøe eller Samferdselsdepartementet.

0
230

Meningen med Forsvaret er at man skal kunne henge et skilt på grensegjerdet der det står ” Vokt dem for hunden - adgang forbudt”. Skal man heve terskelen for en inntrenger må man signalisere vilje og evne til å hevde sin rett.

0
146