finnmark

Da er avklaringen endelig kommet. Nord-Norge deles i to regioner, Finnmark/ Troms og Nordland! Og like sikkert som at det ble to regioner, er Sp ute med sin krasse kritikk for en reform som har stort flertall i Stortinget og truer med reversering.

2
102

Det er synd å se at det politiske spillet og maktsyken nok en gang er på tur å vinne over de fornuftige valgene. Denne gangen er det folkene og næringslivet i Midtre Hålogaland som blir offer for spillet.

1
38

En ny arktisk region skal etableres på skuldrene til Troms og Finnmark. Den nye regionen blir Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, og bugner av naturressurser. Krav fremsatt på vegne av regionen vil bli lyttet til av sentrale myndigheter.

4
142

Aller først vil jeg understreke at jeg ikke er imot sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark dersom dette betyr effektivisering av felleskapets ressurser. Jeg er for det beste for folket – det beste for folk flest. Jeg er for at dette skal henge sammen.

3
141
Naturvernforbundet i Ávjovárri

I mange år har det vært strid om forvaltninga av naturen i Finnmark. På den ene siden ønsker sentrale myndigheter å åpne for store inngrep som vind- og vannkraft, kraftledninger, gruver og turistanlegg.

0
12

Regionreformen har aktualisert spørsmålet, hvem er nordlending? Fortellinger om Nord-Norges identitet er mange, og kan fortelles på ulikt vis. Den som behersker fortellingen om fortiden, behersker også nåtidens oppfatninger.

0
28

Åpent brev til helseminister Bernt Høie:

Ved alle forespørsler til pasientreiser, får jeg til svar at «det er politisk bestemt». Derfor tillater jeg meg å stille spørsmål direkte til øverste sjef, som antakelig også har Pasientreiser i sitt ansvarsområde.

6
2,098

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

2
178

Nedbygging av den hjertemedisinske kompetansen ved UNN i Tromsø kan få alvorlige følger for oss i Finnmark, skriver Elisabeth Erke og Tom Sottinen.

0
36

Det er ganske søtt når Tromsø og Bodø avslutter fjoråret og starter det nye året med sin vanlige kjekling om hvem som er størst, flinkest og viktigst. Tuppen og Lillemor river hverandre i flettene.

1
257

«E6» la akkurat ut fra kai da jeg kom kjørende til Skarberget. Neste ferge går om cirka to timer. På Skarberget får man ingen kaffe, Der står det bare et tomt servicebygg med et kaldt toalett. Jeg klager ikke.

4
166

For fire år sidan bad Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø Kunnskapsdepartementet om å få bli ein organisasjon. Dei fire åra etter har vi sett nye spor. Både i Finnmark og i landet.

0
238

Det er nesten ingenting som er mer seiglivet enn forestillinger om mentale egenskaper knyttet til geografi. Ikke minst kjenner vi dette fra Nord-Norge.

6
374